Noutăţi

Pregătiri pentru modernizarea Centrului Asociației Timotei Ineu

De ce zidim și construim în vremea noastră? Are Dumnezeu nevoie de clădirile și lucrurile noastre?

Pornesc de la premisa următoare:
Omul lui Dumnezeu are nevoie de următorul necesar pentru traiul vieții:
2 Imparati 4:10 „Să facem o mică odaie sus, cu ziduri, şi să punem în ea un pat pentru el, o masă, un scaun şi un sfeşnic, ca să stea acolo când va veni la noi.”

Vedem în Sfânta Scriptură că oamenii care s-au temut de Dumnezeu au căutat să dezvolte binele public, pentru ca tot poporul să beneficieze de aceste resurse, în urma capabilității administrative:
2 Cronici 14:7 El a zis lui Iuda: „Să zidim aceste cetăţi şi să le înconjurăm cu ziduri, cu turnuri, cu porţi şi cu zăvoare; ţara este încă a noastră, căci am căutat pe Domnul Dumnezeul nostru. L-am căutat, şi El ne-a dat odihnă din toate părţile. Au zidit dar şi au izbutit.
2 Cronici 27:3 Iotam a zidit poarta de sus a Casei Domnului şi a făcut multe clădiri pe zidurile de pe deal.
2 Cronici 27:4 A zidit cetăţi în muntele lui Iuda şi cetăţui şi turnuri în dumbrăvi.

Când Dumnezeu vrea să facă ceva și să aducă un plan la realizare, folosește oameni la timpul potrivit, așezând în istorie perioada împlinirii acelor lucruri:
Neemia 2:18 Şi le-am istorisit cum mâna cea bună a Dumnezeului meu fusese peste mine şi ce cuvinte îmi spusese împăratul. Ei au zis: „Să ne sculăm şi să zidim!” Şi s-au întărit în această hotărâre bună.
Eclesiastul 3:3 Uciderea îşi are vremea ei, şi tămăduirea îşi are vremea ei; dărâmarea îşi are vremea ei, şi zidirea îşi are vremea ei;

Dumnezeu nu are nevoie de nimic, dar El știe că noi suntem în mari nevoi! El ne dă totul și ne asigură totul, pentru ca prin ceea ce folosim, El să fie slăvit iar oamenii să fie luminați, îndrumați, învățați, iar pe lângă rolul spiritual și educativ, totul se poate folosi pentru a realiza acoperirea nevoilor și a lipsurilor. Unitatea se face prin comunitate iar comunitatea se dezvoltă în unitate! Resursele reprezintă mijloacele care fac posibil acest lucru!
Isaia 58:12 Ai tăi vor zidi iarăşi pe dărâmăturile de mai înainte, vei ridica din nou temeliile străbune; vei fi numit Dregător de spărturi, Cel ce drege drumurile şi face ţara cu putinţă de locuit.
Evrei 3:4 Orice casă este zidită de cineva, dar Cel ce a zidit toate lucrurile este Dumnezeu.
Apocalipsa 21:18 Zidul era zidit de iaspis şi cetatea era de aur curat, ca sticla curată.

Asociația Timotei Ineu a primit un centru, locație care are mare nevoie de restaurare și modernizare, pentru a își îndeplini scopul: dezvoltarea comunității a zonei/regiunii cu centru la Ineu ca pol de influență, prin dovada practicării unui creștinism real în credința confesiunii penticostale.

Oare vom reuși să facem din acest centru un loc binecuvântat pentru toți cei care au nevoie de resurse? Ne vom asemăna cu oamenii Lui Dumnezeu care au zidit și s-au implicat în dezvoltarea binelui public? Poate Dumnezeul pocăiților să facă din acest loc un colț de rai pentru toată zona/regiunea aceasta?
Pentru ce atâta zbatere, muncă și efort? Pentru ca să putem ieși cu biserica la un picnic…pentru ca să putem avea părtășii la iarbă verde – 1 Mai…pentru că să aducem tinerii de la o casă de copii și să petrecem timp cu ei… pentru ca să avem un loc de repetiții muzicale fără să deranjăm pe nimeni… pentru ca să avem un loc în care să oferim tinerilor o șansă la educație, cercetare, timp liber, socializare… și pentru câte lucruri pe care noi nu le-am avut ca generație! Pentru simplu motiv de a bea cafeaua in ritm de muzică creștină, ca exemplu de câtă nevoie avem unii de alții într-o lume aflată la un click distanță!

Dacă ești creștin practicant și știi ce înseamnă toate aceste lucruri descrise mai sus, vei înțelege că ne bazăm pe credința că numai Dumnezeu va purta de grijă, în sensul ca să ne putem vedea visul cu ochii! Ne descurcăm din donații pe sloganul „dați un 1 Leu pentru-Ateneu”… vă mulțumim pentru că ne sprijiniți financiar! Noi vom zidi, voi veți dărui și împreună ne vom bucura de lucrul mâinilor noastre ca niște creștini care cunoaștem ce înseamnă să îți pui toată viața în palma unui Dumnezeu viu și adevărat!
Incă un motiv pentru a zidi:
Evrei 13:2 Să nu daţi uitării primirea de oaspeţi, căci unii, prin ea, au găzduit, fără să ştie, pe îngeri.

Ineu, Aleea Carpați, nr. 3, 11.01.2019 – zi de aducere aminte/ s-au început pregătirile pentru modernizarea centrului: defrișare, toaletare, efectuarea necesarului de materiale, toaletă;

Bulzan Marian – Gigel

Comentariile sunt închise pentru Pregătiri pentru modernizarea Centrului Asociației Timotei Ineu