Școală Duminicală

 CULTUL CREȘTIN PENTICOSTAL – BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLICĂ

    „ART. 93

    (1) Şcoala duminicală şi studiile biblice cu adolescenţii şi tinerii se organizează în biserica locală.

    (2) În cadrul şcolii duminicale şi studiilor biblice cu adolescenţii şi tinerii îşi desfăşoară activitatea învăţători care sunt desemnaţi de biserica locală. Pregătirea acestora se face prin unităţile de învăţământ superior ale cultului, seminare şi şcoli biblice din cadrul comunităţilor regionale, teritoriale sau etnice sau orice altă formă de pregătire agreată de Cultul Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România.”