Pâinea noastră cea de toate zilele

 • 2 Corinteni 9:10 „Cel ce dă sămânţă semănătorului şi pâine pentru hrană” vă va da şi vă va înmulţi şi vouă sămânţa de semănat şi va face să crească roadele neprihănirii voastre.
 • Luca 15:17 Şi-a venit în fire şi a zis: ‘Câţi argaţi ai tatălui meu au belşug de pâine, iar eu mor de foame aici!
 • Luca 11:3 Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă în fiecare zi
 • Luca 4:4 Isus i-a răspuns: „Este scris: ‘Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.’”
 • Amos 8:11 Iată, vin zile, zice Domnul, Dumnezeu, când voi trimite foamete în ţară, nu foamete de pâine, nici sete de apă, ci foame şi sete după auzirea cuvintelor Domnului.
 • Ezechiel 4:17 Vor duce lipsă de pâine şi de apă, se vor uimi unii de alţii şi se vor sfârşi din pricina nelegiuirii lor.”
 • Proverbele 31:27 Ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei şi nu mănâncă pâinea lenevirii.
 • Eclesiastul 11:1 Aruncă-ţi pâinea pe ape şi, după multă vreme, o vei găsi iarăşi!
 • Isaia 44:15 Copacii aceştia slujesc omului pentru ars, el îi ia şi se încălzeşte cu ei. Îi pune pe foc, ca să coacă pâine, şi tot din ei face şi un dumnezeu căruia i se închină, îşi face din ei un idol, şi îngenunchează înaintea lui!
 • Isaia 58:7 împarte-ţi pâinea cu cel flămând şi adu în casa ta pe nenorociţii fără adăpost; dacă vezi pe un om gol, acoperă-l, şi nu întoarce spatele semenului tău.
 • Psalmii 132:15 Îi voi binecuvânta din belşug hrana, voi sătura cu pâine pe săracii lui.
 • Psalmii 146:7 El face dreptate celor asupriţi; dă pâine celor flămânzi. Domnul izbăveşte pe prinşii de război;
 • Proverbele 20:13 Nu iubi somnul, căci vei ajunge sărac; deschide ochii, şi te vei sătura de pâine.
 • Proverbele 22:9 Omul milostiv va fi binecuvântat, pentru că dă săracului din pâinea lui.
 • Proverbele 23:6 Nu mânca pâinea celui pizmaş şi nu pofti mâncărurile lui alese,
 • Proverbele 25:21 Dacă este flămând vrăjmaşul tău, dă-i pâine să mănânce, dacă-i este sete, dă-i apă să bea.
 • Proverbele 28:19 Cine îşi lucrează câmpul are belşug de pâine, dar cine aleargă după lucruri de nimic are belşug de sărăcie.
 • Proverbele 28:21 Nu este bine să cauţi la faţa oamenilor; chiar pentru o bucată de pâine poate un om să se dedea la păcat.
 • Psalmii 37:25 Am fost tânăr şi am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmaşii lui cerşindu-şi pâinea.
 • 1 Cronici 16:3 Apoi a împărţit tuturor celor din Israel, bărbaţi şi femei, fiecăruia, câte o pâine, o bucată de carne şi o turtă de stafide.

Asociația Timotei Ineu își propune să identifice pe toți cei are nu au mijloace de trai și duc o viață plină de dificultăți și probleme, să vină în ajutorul lor oferindu-le pâinea necesară!

Toți cei identificați ca fiind neajutorați și în situația de a nu avea ce mânca, fiind lipsiți, vor beneficia de o pâine pe zi!

Dacă cunoașteți în localitățile din Regiunea 7 astfel de cazuri, vă rugăm să ne contactați, pentru că dorim să fim o binecuvântare pentru cei ce nu au posibilitatea să mănânce!

Persoanele care se încadrează sunt: persoanele cu probleme de sănătate, cazuri sociale, familii cu mulți copii și cu venituri puține.

Spre exemplu, dacă există o persoană în vârstă, grav bolnavă, căruia nu îi ajunge pensia sau veniturile, nici pentru medicamente și este părăsită, se încadrează în acest proiect!

Prin această acțiune dorim să mobilizăm toți tinerii din bisericile penticostale din Regiunea 7, în scopul de a se implica în ajutorarea, dărnicia și facerea de bine, a oamenilor care nu au nici un sprijin!

 • Faptele apostolilor 20:35 În toate privinţele v-am dat o pildă şi v-am arătat că, lucrând astfel, trebuie să ajutaţi pe cei slabi şi să vă aduceţi aminte de cuvintele Domnului Isus, care Însuşi a zis: ‘Este mai ferice să dai decât să primeşti.’ ”

Pentru contact Nr. Tel: 0787.639.544

Puteți să completați Formularul pentru Donator dacă doriți să donați sau să completați Cererea dacă doriți să deveniți Beneficiar!

Cu formularul sau cu cererea completată vă așteptăm la sediul asociației pentru depunere! Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Formular donator

Formular beneficiar