Scop şi Obiective

Articolul 5 Statutul Asociației Timotei Ineu

Scopul Asociației Timotei Ineu îl constituie următoarele:

5.1. Asociația are drept scop dezvoltarea, organizarea și educarea tineretului creștin din mediul evanghelic situat geografic în zona/regiunea Ineu, prin implicarea directă în rezolvarea problemelor comunității și dezvoltarea acesteia.

5.2. Pentru aducerea la îndeplinire a scopului avut asociația își propune următoarele obiective:

În domeniul spiritual: 

• Va colabora cu bisericile penticostale și bisericile evanghelice din zona/regiunea Ineu pentru atingerea scopului;

• Va colabora cu structurile din departamentul de tineret din Cultul Creștin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România;

• Va colabora cu toate instituțiile religioase și administrative în ceea ce privește organizarea activitățiilor;

• Va sprijini activitățile tinerilor și a bisericilor penticostale din zona/regiunea Ineu;

• Va găsi soluții în ceea ce privește dezvoltarea comunității penticostale, a vizitelor frățești și a ajutorului reciproc între membrii, prin consultare cu slujitorii bisericii;

• Nici o activitatea a Asociației Timotei Ineu nu se va suprapune peste activitatea bisericilor penticostale, decât prin învoire reciprocă în vederea susținerii unui eveniment de amploare;

În domeniul eduacției și devoltării:

• Va susține tinerii, în limita posbilității și a sprijinului financiar, a fondurilor, pentru a urma cursuri, seminarii, studii de lungă și scurtă durată;

• Asociația Timotei Ineu își propune ca în fiecaere biserică penticostală să existe formații muzicale, de aceea este necesară educația muzicală, implicit angajarea unui profesor de muzică pentru atingerea obiectivului;

• Susținerea tinerilor în profesarea meseriei învățate sau a studiilor aprofundate, pentru găsirea unui loc de muncă; eradicarea șomajului prin susținere financiară(spre exemplu asigurarea salariului unui absolvent de medicină pentru a profesa);

• Identificarea și implicarea în proiectele tinerilor  de a-și dezvolta o afacere de familie pentru a nu fi o povară pentru comunitate, încondițiile legii;

În vederea atingerii scopurilor și obiectivelor propuse mai sus Asociația Timotei Ineu va desfășura programe și activități de inforamre, consiliere, educație, monitorizare.

Totodată asociația va iniția și va dezvolta următoarele în vederea ducerii la îndeplinire a scopului acesteia: 

1.) organizarea, mijlocirea, promovarea și dezvoltarea schimburilor culturale cu organizații din țară și din străinătate;

2.) inițierea, sprijinirea și organizarea activităților culturale ( cercuri de studiu, spectacole cultura- artistice, concerte,erc.) ;

3.) participarea laspectacole și organizarea de spectacole, festivaluri și concerte la nivel național și internațional;

4.) inființarea și întreținerea unei biblioteci proprii;

5.) desfășurarea de activități editoriale prin intermediul editării de cărți, lucrări științifice, broșuri și alte materiale de popularizare, precum desfășurarea oricăror acțiuni propagandistice, de informare și popularizare; 

6.) promovarea intereselor Asociației Timotei Ineu și ale asociațiilor săi pe lângă organele guvernamentale, ale administrației de stat sau pe lângă instituțiile publice din România sau din străinătate, interese legate de activități ce au scop realizarea scopului asociației;

 7.) promovarea colaborării cu organizații și instituții din țară și din străinătate;

8.) căutarea, identificarea și atragerea de resurse financiare, materiale, umane și logistic în vederea sprijinirii obiectivelor asociației;

 9.) atragerea de finanțări prin promovarea și coordonarea de proiecte cultural-educative, care să contribuie la o mai bună cunoaștere a valorilor spirituale; 

10.) promovarea și cunoașterea tradițiilor culturale și specifice poporului român, dezvoltarea multiculturalismului și a dialogului social;

11.) Asociația Timotei Ineu poate presta orice activitate permisă de lege, din care se pot obține beneficii în vederea asigurării autofinanțării, precum și atragerea altor surse de finanțare pentru realizarea obiectivelor;

 12.) derularea unor activități de sponsorizare/mecenat;

13.) alte acțiuni conforme cu statutul asociației și cu dispozițiile legale în vigoare; 

14.) realizarea unui site pentru promovarea activității membrilor asociației

15.) promovarea și realizarea de festivaluri, concerte culturale și artistice în scop caritativ

16.) organizarea și/sau participarea Asociației Timotei Ineu și a membrilor săi la acțiuni publice din țară și străinătate, de eduație, informare și prezentare de realizări în domeniu, cum ar fi: congrese, simpozioane, mese rotunde, seminarii, sau după caz, facilitarea participării la astfel de manifestări în țară și străinătate, acționarea pentru crearea unei imagini publice cât mai proeminente și favorabile Ascoiației Timotei Ineu; sprijinirea și efectuarea de activități de publicitate a Asociației Timotei Ineu; 

17.) promovarea dialogului intercultural religios, național și internațional; 

18.) stabilirea și dezvoltarea de contacte și relații cu persoane fizice și juridice din țară și din străinătate cu scopul de a crea cadrul adecvat desfățurării acestor activități;

19.) sprijinirea schimburilor internaționale în vederea îmbunătățirii serviciilor prestate;

20.) organizarea de sesiuni, simpozioane, conferințe, întâlniri cu personalități din țară și din străinătate, pentru ducerea la îndeplinire a scopului asociației; 

21.) asociația poate iniția activități fără caracter economic în vederea colectării de fonduri sau poate primi alte contribuții, în conformitate cu prevederile legale. Dividentele obținute de asociație din aceste din aceste activități, dacă nu sunt investite în organizarea altor activități vor fi folosite obligatorii pentru a aduce la îndeplinire scopul ascoiației; 

22.) promovarea atitudinilor și acțiunilor de respect reciproc, respect și colaborare, față de orice persoană, identitate și etnie socială, culturală, religioasă sau etnică; 

23.) promovarea dialogului între generații; 

24.) prestarea de servicii diverse pe bază de tarif sau contract către persoane fizice sau juridice în scopul întregirii fondurilor asociației;

25.) promovarea schimbului de informații în domeniul cultural și religios cu alte țări;

26.) inițierea de acțiuni caritabile în folosul comunității; 

Articolul 6. Valori

Valorile Asociației Timotei Ineu sunt educarea spirituală a tinerilor și implicarea acestora în activitățile comunității!

 

 

Lasă un răspuns