Școala Biblică ”Timotei”

ANUNȚ
În 09 Septembrie 2022, ora 17:00 toți cei care doriți să învățați la vioară, mandolină, instrumente de fanfară, vă aștept la Sala Asociației Timotei Ineu, strada Rahovei, nr. 12! Deasemenea dacă sunt doritori și pentru alte instrumente muzicale – pian, acordeon, saxofon, chitară, tobe, etc; puteți veni să ne consultăm și să vă punem în legătură cu învățătorii! Dacă ești la stație și nu te descurci sau vrei să înveți să asiguri partea de mass-media, avem instructor și pentru acest domeniu tehnic! Muzica face parte din slujirea leviților, așa că departamentul muzical va face parte din Școala Biblică a Asociației Timotei Ineu! Tot în ziua de 09 Septembrie 2022, de la ora 19:00 la aceeași locație, toți cei care doresc să se înscrie la Școala Biblică a Asociației Timotei Ineu, puteți veni să vă înscrieți și să discutăm detaliile cu privire la aceste cursuri! Noi am gândit-o ca o școală practic, în care să punem bazele cunoștințelor biblice, să deslușim specificul evanghelic, și să descoperim caracterul creștin penticostal ce include obiceiuri, tradiții, cutume, etichete pe lângă administrația bisericească! Simplificat spus, aici vei învăța cum să te comporți în biserică, care este rânduiala bisericească, care sunt normele cultului creștin penticostal, cu ce se mănâncă administrația bisericească – drepturile și obligațiile membrilor, funcții și slujbe, etc; cum să dai un îndemn sau rostești un salut; diferența dintre îndemn și predică, rostirea unui discurs; și alte lucruri interesante ce țin de viața de credință personală și de viața de credință socială!
Tot în cadrul Școlii Biblice a Asociației Timotei Ineu funcționează și Cercul de Rugăciune care după cum ne-am obișnuit funcționează în fiecare zi de Vineri de la ora 20:00 la aceeași locație! Este locul în care ceea ce ai învățat poți să pui în practică, ca mai apoi să slujești în biserică fără emoții! Cercul de Rugăciune este locul unde cântăm, ne rugăm, ne îndemnăm din Cuvântul Lui Dumnezeu, ne întâlnim cu oamenii care doresc părtășia și este locul ideal pentru întâlnirea tineretului creștin! Dacă rostim „cerc de rugăciune” sau ”întâlnire de tineret”, are același sens – un loc destinat întâlnirii creștinilor practicanți care doresc să se pregătească pentru cer, pentru viața privată de credință dar și pentru slujirea publică și mărturia zilnică a trăirii creștine!
Cei care vor fi dascăli, sunt oameni serioși, oameni cu experiență și cu studii, oameni de calitate în stare să învețe, fiind slujitori recunoscuți în biserica de apartenență!
Unii dintre părinți m-au întrebat la cât se ridică costul unor astfel de activități și afirm public că Asociația Timotei Ineu nu s-a constituit pentru profit, ci este non-profit și singurul cost este cel al chiriei și a cheltuielilor cu întreținerea, așa că mi se pare rezonabilă suma de 100 de lei pe lună de persoană pentru a asigura condițiile necesare desfășurării activităților. Asociația Timotei Ineu funcționează datorită dumneavoastră și a donațiilor de tot felul pe care le întoarcem oamenilor sub formă de bunuri și servicii! Pe lângă lucrarea socială de ajutorare, este critic să avem în funcțiune aceste activități levitice care să asigure continuitatea slujirii în bisericile locale din întreaga regiune! Din această sumă modică, mai mult reprezentativă, vom reuși să asigurăm costurile cu chiria sălii, întreținerea și plata pentru nevoile învățătorilor – deplasare, protocol, necesar birotică, bază materială, etc;

Puteți alege ca tinerii voștri, copii și adolescenții dumneavoastră să facă sport, să facă tot felul de cursuri care să îi ajute în dezvoltarea personală, după cum doriți! Dar pentru tineretul creștin practicant care nu este obișnuit să piardă vremea prin baruri, pe la terase și pe la jocurile de noroc, cântatul la un instrument muzical este egal cu efectuarea stagiului militar! Dacă practici disciplinele spirituale, dacă ești implicat într-o formație muzicală, dacă ai o activitate culturală – spirituală, înseamnă că ai viață de soldat!

Școala Biblică a Asociației Timotei Ineu se bazează pe ideea de comunitate, de club, de centru dedicat dezvoltării comunității locale în direcția slujirii și a aprofundării cunoștințelor despre lume și viața creștină!

Ne vedem în data de 09 Septembrie 2022!
Vă stau la dispoziție – Bulzan Marian – 0742504970

Ioan 5:39 Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine.
1 Petru 4:11 Dacă vorbeşte cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujeşte cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Isus Hristos, ale căruia sunt slava şi puterea în vecii vecilor! Amin.
1 Samuel 12:14 Dacă vă veţi teme de Domnul, dacă-I veţi sluji, dacă veţi asculta de glasul Lui şi dacă nu vă veţi împotrivi Cuvântului Domnului, vă veţi alipi de Domnul Dumnezeul vostru atât voi, cât şi împăratul care domneşte peste voi.
Psalmii 56:10 Eu mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu Cuvântul Lui, da, mă voi lăuda cu Domnul, cu Cuvântul Lui.
Luca 8:21 Dar El, drept răspuns, a zis: „Mama Mea şi fraţii Mei sunt cei ce ascultă Cuvântul lui Dumnezeu şi-l împlinesc.”
Faptele apostolilor 6:7 Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult, numărul ucenicilor se înmulţea mult în Ierusalim şi o mare mulţime de preoţi veneau la credinţă.
Faptele apostolilor 12:24 Însă Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult, şi numărul ucenicilor se mărea.
Faptele apostolilor 18:11 Aici a rămas un an şi şase luni şi învăţa printre corinteni Cuvântul lui Dumnezeu.
2 Corinteni 4:2 Ca unii care am lepădat meşteşugirile ruşinoase şi ascunse, nu umblăm cu vicleşug şi nu stricăm Cuvântul lui Dumnezeu. Ci, prin arătarea adevărului, ne facem vrednici să fim primiţi de orice cuget omenesc, înaintea lui Dumnezeu.
Coloseni 3:17 Şi orice faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, să faceţi totul în Numele Domnului Isus şi mulţumiţi, prin El, lui Dumnezeu Tatăl.
1 Tesaloniceni 2:13 De aceea mulţumim fără încetare lui Dumnezeu că, atunci când aţi primit Cuvântul lui Dumnezeu auzit de la noi, l-aţi primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci, aşa cum şi este în adevăr, ca pe Cuvântul lui Dumnezeu, care lucrează şi în voi care credeţi.