ENCLT

Sursă – Revista Cuvântul Adevărului

În data de 17 iunie 2015 a avut loc întâlnirea Departamentului de Tineret al Cultului Creştin Penticostal din România. Sub îndrumarea coordonatorilor Departamentului de Tineret, Familie şi copii, reprezentată de pastorii Ioan Filip(coordonator), Aurel Avram şi Titus Coroban, s-a constituit Echipa Naţională de Coordonare a Lucrării de Tineret din cadrul CCP în următoarea componenţă:

          – responsabil naţional, pastor Claudiu Amarie

          Din partea comunităţilor regionale penticostale: Arad – Gelu Boantă, Bihor – Iuliu Centea, Braşov – Petru Moroşan, Bucureşti – Ştefan Ivan, Cluj – Caleb Nechifor, Constanţa – Flaviu Coman, Maramureş – Sătmar – Gherasim Magda, Oltenia – Argeş – Aurel Botănel, Suceava – Fănică Pintilei, Comunitatea Maghiară – Daniel Reman.

Scopul întâlniri a fost elaborarea unui plan la nivel naţional şi formarea unei echipe care să implementeze acest plan. Pe lângă ENCLT s-a mai constituit echipa de creaţie a materialelor care vor fi folosite pentru echiparea liderilor de tineret, formată din pastorii: Mihai Dumitraşcu, Flaviu Coman, Titus Coroban, Nelu Mureşan, Claudiu Amarie şi pentru gestionarea paginilor de internet echipa formată din fraţii Caleb Nechifor şi Adrian Năstăsoiu.

Liderii de tineret care vor face parte din echipele de la nivelul Counităţilor regionale trebuie să aibă următorul profil: să fie deja implicaţi cu succes într-o lucrare cu tineretul, pe plan local sau zonal; să aibă o bună reputaţie în zonă, eventual să aibă o recomandare din partea păstorului; să aibă o pregătire teologică corespunzătoare pentru a face lucrarea de tineret; să aibă pasiune şi disponibilitate pentru lucrarea cu tinerii.

ENCLT se subordonează direct Consiliului Bisericesc al CCP şi îşi desfăşoară activitatea sub îndrumarea acestuia.

VALORI: Fidelitate scripturală; integritate morală; comuniune cu Dumnezeu; manifestarea darurilor Duhului Sfânt; slujirea orientată pe daruri; conducerea şi lucrul în echipă; ucenicie ca mod de viaţă; Cristocentricitate; relevanţă în societate.

SCOP: Glorificarea lui Dumnezeu şi lărgirea împărăţiei Sale în rândul tinerilor din România şi până la marginile pământului.

VIZIUNE: În fiecare biserică locală să existe o lucrare de tineret sănătoasă, dinamică şi cu impact în comunitate.

MISIUNE: Sub călăuzirea Duhului Sfânt să echipeze liderii de tineret din bisericile locale şi să motiveze tinerii la slujire şi la o trăire autentică.

STRATEGIE: ENCLT urmăreşte împlinirea misiunii sale în următoarele moduri:

  • Asistarea Comunităţilor Regionale în vederea în vederea unei echipe de lucrare cu tinerii la nivelul fiecărei comunităţi
  • Asistarea Comunităţilor Regionale în vederea identificării liderilor/potenţialilor lideri de tineret la nivelul fiecărei biserici locale, în vederea echipării şi susţinerii lor pentru dezvoltarea lucrării de tineret
  • Dezvoltarea relaţiei liderilor de tineret cu conducerea bisericii locale şi conducerea Comunităţii Regionale
  • Asistarea liderilor de tineret în implementarea procesului de ucenicie la nivelul lucrării de tineret din biserica locală
  • Conectarea liderilor de tineret la resurse, organizaţii şi programe de echipare oferite şi recomandate de Departamentul de Tineret al CCP, Departamentul de Învăţământ al CCP sau Comunitatea Regională.
  • Sprijinirea liderilor de tineret, împreună cu conducerea bisericii locale, în vederea gestionării unor crize apărute în lucrarea cu tinerii

Pastor Amarie Claudiu, responsabil naţional ENCLT

Departamentul Tineret, Familie și Copii – conducere

Lasă un răspuns

Sună acum!