Ce înseamnă să fii penticostal ?!?!?!

Untitled.pncultg

Toţi tinerii penticostali trebuie să cunoască rânduiala bisericească şi normele care ne ghidează spre pace, unitate, dragoste şi slujire!

Dumnezeu nu vrea ca omul să fie păcătos şi prost! Cu atât mai mult, tinerii penticostali trebuie să cunoască mediul în care îşi vor desfăşura activitatea din două argumente:

 1. Să trăiască autentic viaţa de credinţă, cunoscând normele penticostale! Cunoscând şi împlinind rânduiala bisericii, administrativ şi spiritual, vor face ca adunările locale să fie puternice, astfel creeându-se comunităţi puternice în credinţă şi în fapte!
 2. Fiecare îşi va cunoaşte locul în Casa lui Dumnezeu, chemarea, atribuţiile, drepturile şi obligaţiile, astfel se va evita pe viitor orice conflict sau suferinţă sufletească.

De ce suntem penticostali???

 1. Pentru că administraţia penticostală împlineşte nevoile sociale, spirituale, materiale şi de grup după Scriptură!
 2. Pentru că se împlineşte şi se trăieşte Scriptura în întregime, împlinindu-se toate Cuvintele Domnului Isus Cristos!
 3. Pentru că putem să ne manifestăm Biblic în viaţa personală şi în spaţiul public!
 4. Pentru că ni se acordă o creştere spirituală într-un mediu organizat, biblic!
 5. Pentru că penticostalismul înseamnă „credinţă şi faptă”, nu doar aspecte teologice sau tradiţionalism!
 6. Pentru că realitatea din Biblie se poate găsi în viaţa de credinţă şi în adunarea locală!
 7. Pentru că Trinitatea în penticostalism nu este doar o credinţă, ci ea se poate găsi în realitate, prin roada şi manifestarea darurilor Duhului Sfânt!
 8. Pentru că teologia îmbinată cu administraţie, politică, norme şi realitate, a creat mediul penticostal, care după ordinea Scripturii conduce omul spre Cristos, spre mântuire!
 9. Pentru că penticostalii nu sunt simpli oameni! Deşi ei sunt oameni simpli!
 10. Pentru că a fi penticostal, din tinereţe ai prilejul să îl cunoşti pe Dumnezeu alături de alţi penticostali care trăiesc cu Dumnezeu zilnic…şi astea nu sunt poveşti!
 11. Penticostalism nu înseamnă doar cult, sau administraţie, sau laude aduse unui sistem! Penticostalismul este un mod de viaţă, care îmbină realitatea Scripturii cu realitatea vieţii cotidiene!
 12. Singurul dezavantaj al penticostalismului este ne-cunoaşterea, sau „prostia”, termen biblic; prin refuzul de a cerceta, de a citi, de a împlini. Penticostalul este omul care trăieşte relaţia cu Dumnezeu, prin cunoaşterea Lui!

Aici aveţi la dispoziţie normele penticostale:

Sfânta Scriptură

Secretariatul de Stat pentru Culte

Statutul Cultului Penticostal Actualizat

Bulzan Marian-Gigel