Comunicate

Evenimentul „Întâlnire Regională de Tineret” din 10.10.2020 se anulează și va fi reprogramat!

Datorită măsurilor luate la nivelul județului Arad de prevenție pandemică, de către autoritățile județene, evenimentul „Întâlnire Regională de Tineret” din 10 Octombrie 2020, ora 18:00 de la Biserica Creștină Penticostală CHIER se anulează și va fi reprogramat la o altă dată! 

Ieremia 28:8
„‘Prorocii care au fost înaintea mea şi înaintea ta, din vremurile străvechi, au prorocit război, foamete şi ciumă împotriva unor ţări puternice şi împotriva unor împărăţii mari.”

2 Cronici 20:9
„‘Dacă va veni peste noi vreo nenorocire, sabia, judecata, ciuma sau foametea, ne vom înfăţişa înaintea casei acesteia şi înaintea Ta, căci Numele Tău este în casa aceasta; vom striga către Tine din mijlocul strâmtorării noastre, şi Tu ne vei asculta şi ne vei mântui!’”

Matei 20:25
„Isus i-a chemat şi le-a zis: „Ştiţi că domnitorii neamurilor domnesc peste ele, şi mai-marii lor le poruncesc cu stăpânire.”

Romani 13:1
„Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Şi stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu.”

2 Ioan 1:8 „Păziţi- bine să nu pierdeţi rodul muncii voastre, ci să primiţi o răsplată deplină.”

Habacuc, capitolul 3, Biblia

1 Rugăciunea prorocului Habacuc. (De cântat în felul cântecelor de jale)
2 Când am auzit, Doamne, ce ai vestit, m-am îngrozit. Însufleţeşte-Ţi lucrarea în cursul anilor, Doamne! Fă-Te cunoscut în trecerea anilor! Dar, în mânia Ta, adu-Ţi aminte de îndurările Tale!
3 Dumnezeu vine din Teman şi Cel Sfânt* vine din muntele Paran… – (Oprire) – Măreţia Lui acoperă cerurile şi slava Lui umple pământul.
4 Strălucirea Lui este ca lumina soarelui, din mâna Lui pornesc raze şi acolo este ascunsă tăria Lui.
5 Înaintea Lui merge* ciuma, şi molima calcă pe urmele lui.
6 Se opreşte şi măsoară pământul cu ochiul; priveşte şi face pe neamuri să tremure; munţii* cei veşnici** se sfărâmă, dealurile cele vechi se pleacă; El umblă pe cărări veşnice.
7 Văd corturile Etiopiei pline de groază şi se cutremură colibele din ţara Madianului.
8 S-a mâniat oare Domnul pe râuri? Împotriva râurilor se aprinde mânia Ta sau împotriva mării se varsă urgia Ta, de ai încălecat* pe caii Tăi şi Te-ai suit în carul Tău de biruinţă?
9 Arcul Tău este dezvelit; blestemele sunt săgeţile Cuvântului Tău… – (Oprire) – Tu despici pământul ca să dai drumul* râurilor.
10 La vederea Ta, se cutremură* munţii; se năpustesc râuri de apă; adâncul îşi ridică glasul şi îşi înalţă valurile** în sus.
11 Soarele* şi luna se opresc în locuinţa lor de lumina săgeţilor Tale, care pornesc, de strălucirea suliţei Tale, care luceşte.
12 Tu cutreieri pământul în urgia Ta, zdrobeşti neamurile în mânia Ta*.
13 Ieşi ca să izbăveşti pe poporul Tău, să izbăveşti pe unsul Tău; sfărâmi* acoperişul casei celui rău, o nimiceşti din temelii până în vârf. – (Oprire) –
14 Străpungi cu săgeţile Tale capul căpeteniilor lui, care se năpustesc peste mine ca furtuna, să mă pună pe fugă, scoţând strigăte de bucurie, ca şi cum ar fi şi mâncat pe cel nenorocit în culcuş.
15 Cu caii Tăi mergi pe mare, pe spuma apelor mari.
16 Când am auzit lucrul acesta, mi s-a cutremurat trupul; la vestea aceasta, mi se înfioară buzele, îmi intră putrezirea în oase şi-mi tremură genunchii. Căci aş putea oare aştepta în tăcere ziua necazului, ziua când asupritorul va merge împotriva poporului?
17 Căci, chiar dacă smochinul nu va înflori, viţa nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi şi câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule şi nu vor mai fi boi în grajduri,
18 eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele!
19 Domnul Dumnezeu este tăria mea; El îmi face picioarele ca ale cerbilor şi mă face să merg pe înălţimile mele†. –Către mai-marele cântăreţilor. De cântat cu instrumente cu coarde.”

Comentariile sunt închise pentru Evenimentul „Întâlnire Regională de Tineret” din 10.10.2020 se anulează și va fi reprogramat!