Comunicate

Se convoacă adunarea generală extraordinară electivă a Asociației Timotei Ineu pentru data de 21.06.2020

Nr. de înregistrare:IES62/07.06.2020

CONVOCATOR

Ședință Consiliul Director

În baza Statutului Asociației Timotei Ineu și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Asociației Timotei Ineu, se convoacă ședința adunării generale extraordinare elective, în data de 21.06.2020, la locația: Casa de Cultură a Orașului Ineu, str. Republicii, nr. 5, ora 14:00, având la bază procesul verbal al adunării generale Nr.1 din data de 07.06.2020, înregistrat cu nr. 152/07.06.2020 și hotărârea adunării generale Nr. 1 din 07.06.2020, înregistrată cu nr. 153/07.06.2020 privind convocarea adunării generale extraordinare elective.

Înștiințarea se face prin publicare pe site www.timoteiineu.ro și telefonic/mesagerie privată/aplicația messenger/aplicația whatsapp, având următorul punct pe ordinea de zi:

 

ORDINEA DE ZI pentru ședința Adunării Generale Extraordinare Elective din 21.06.2020:

 

  1. Alegerea candidaților pentru Consiliul Director pentru mandatul de 4 ani pe perioada 2020 – 2024.

Conform cu procesul verbal al adunării generale Nr.1 din data de 07.06.2020, înregistrat cu nr. 152/07.06.2020 și hotărârea adunării generale Nr. 1 din 07.06.2020, înregistrată cu nr. 153/07.06.2020, în urma verificării formularelor/chestionarelor membrii Asociației Timotei Ineu nu au făcut alte propuneri de candidatură pentru consiliul director fiind de accord cu candidatura în aceași formulă a consililui director al Asociației Timotei Ineu, după următoarele funcții:

 

Bulzan Marian Gigel – Președinte

Burtă Adrian Florentin  – Vicepreședinte

Moroșanu Toader – Secretar

Micora Dorel Cornel – Purtător de Cuvânt

Moțiu Nicolae Dacian – Administrator

 

Fiecare membru va completa chestionarul/formularul exprimându-și opțiunea cu DA sau NU!

Președinte Asociația Timotei Ineu

Insp. Prof. Bulzan Marian – Gigel

Comentariile sunt închise pentru Se convoacă adunarea generală extraordinară electivă a Asociației Timotei Ineu pentru data de 21.06.2020