Comunicate

Serviciul Divin în aer liber la Centrul Asociației Timotei Ineu!

Declarația pe propria răspundere în conformitate cu Starea de Alertă și Anexa cu măsuri aplicabile pe durata Stării de Alertă!
În ceea ce ne privește, articolul 5:
„5. (1) Pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2, sunt interzise organizarea și desfășurarea de mitinguri, demonstrații, concerte sau orice alte întruniri în spații deschise, precum și de activități culturale, științifice, artistice, sportive, de
divertisment, jocuri de noroc, activități de fitness, activități în piscine și de tratament balnear desfășurate în spații închise.
(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. 1 următoarele activități:
a) activitățile organizate de slujitorii cultelor religioase, cu participarea publicului, care se desfășoară doar în exteriorul lăcașurilor de cult, precum și practicile și ritualurile cu caracter privat în interiorul lăcașurilor de cult (cu participarea a maxim
16 persoane) se realizează cu respectarea măsurilor de prevenire și protecție stabilite. Slujbele religioase desfășurate în spații publice, în exteriorul lăcașurilor de cult, nu sunt considerate adunări publice;”
Conform Hotărârii 209/27.11.2018, art. 1 și a Statutului Asociației Timotei Ineu:„ Scopul Asociației Timotei – Ineu îl constituie următoarele:–––––––––––––––
5.1. Asociația are drept scop dezvoltarea, organizarea și educarea tineretului creștin din mediul evanghelic situat în zona/regiunea Ineu, prin implicarea directă în rezolvarea problemelor comunității și dezvoltarea acesteia.
5.2. Pentru aducerea la îndeplinire a scopului avut asociația își propune următoarele obiective:–––––––––––––––
– Va colabora cu bisericile penticostale și bisericile evanghelice din zona/regiunea Ineu pentru atingerea scopului;
– Va colabora cu structurile din departamentul de tineret din Cultul Creștin Penticostal – Biserica Lui Dumnezeu Apostolică din România;
– Va colabora cu toate instituțiile religioase și administrative în ceea ce privește organizarea activităților;
– Va sprijinii activitățile tinerilor și a bisericilor penticostale din zona/regiunea Ineu;
– Va găsi soluții în ceea ce privește dezvoltarea comunității penticostale, a vizitelor frățești și a ajutorului reciproc între membrii, prin consultare cu slujitorii bisericilor;
– Nici o activitate a Asociației Timotei Ineu nu se va suprapune peste activitatea bisericilor penticostale, decât prin învoire reciprocă în vederea susținerii unui eveniment de ampolare;
6) Promovarea intereselor ASOCIAȚIEI TIMOTEI – INEU și ale asociațiilor pe lângă organele guvernamentale, ale administrației de stat sau pe lângă instituțiile publice din România și din străinătate, interese legate de activități ce au ca scop realizarea scopului asociației.–––––––––––––
13) Alte acțiuni conforme cu statutul asociației și cu dispozițiile legale în vigoare.–––––
17) Promovarea dialogului intercultural religios, național și internațional;–––––––-
ARTICOLUL 6: VALORI:––––––––––––––––––
Valorile asociației sunt educarea spirituală a tinerilor și implicarea acestora în activitățile comunității.”

Dată fiind situația organizării slujbelor în aer liber și faptul că Asociația Timotei Ineu are terenul necesar, echipamentul necesar și tehnica necesară pentru o astfel de desfășurare, punem la dispoziția Alianței Evanghelice din România – AER – Cultul Creștin Penticostal, Cultul Baptist și Cultul Creștin după Evanghelie din zona/regiunea Ineu, terenul pentru oficierea slujbelor în aer liber cu luarea următoarelor măsuri:
– terenul este curățat; utilități apă/curent/toaletă
– asigurarea de dezinfectanți pentru mâini/spălatul mâinilor;
– purtarea măștii de protecție/mănuși;
– evitarea gesturilor sociale ( îmbrățișat, dat mâna, sărut frățesc)
– fiecare participant va semna o declarație pe propria răspundere că nu a fost în carantină/izolare, că nu a intrat în contact cu bolnavi infectați de Covid și că nu s-a întors din străinătate recent;
– asigurarea tehnicii și protecției dezinfecției sistemului audio – boxe, microfon, stație;
– parcare;
– scaune; așezarea scaunelor în aer liber la o distanță de 2 metri;
– Pavilion de 3mlx12mL pentru asigurarea protecției tehnicii și a slujitorilor;
– intrarea în perimetrul terenului prin triaj – persoanele care prezintă simptome de răceală, gripă, febră, tuse, dureri musculare, etc. sunt oprite să participe/ respectiv persoanele vulnerabile – persoane în vârstă cu afecțiuni, copii minori;
– pe lângă declarația pe propria răspundere tipizat al asociației, fiecare persoană se semnează în dreptul listei de prezență, legitimându-se cu CI/BI sau cu legitimația de membru, trecându-se și temperatura corporală – temperatura se verifică la intrare cu un termometru certificat de Ministerul Sănătății. Dacă persoana depășește temperatura de 37.3 grade este oprită să participe la slujbă;

Hotărârile Stării de Alertă sunt discriminatorii, din punctul nostru de vedere, pentru că face referiri numai la desfășurarea slujbelor în cadrul confesiunilor tradiționale, care sunt legate de incintă, de tradiții și obiceiuri, care nu reprezintă modul de manifestare al comunității neoprotestante; în pronunțarea măsurilor nu s-a ținut cont de caracterul religios confesional al manifestării de credință, pentru că dacă s-ar fi ținut, în urma verificărilor în ceea ce privește desfășurarea slujbei la „pocăiți” – penticostali, baptiști, creștini după evanghelie, prin însăși modul de organizare ritualic al slujbei există distanțare socială și reducere de contact social. Cu aplicarea măsurilor explicate mai sus, riscul este unul foarte redus de infectare cu COVID19, minim!

Creștinii evanghelici din România nu sunt legați de altarul bisericesc, ci ei se pot închina în aer liber, în orice locație, prin manifestarea religioasă care are la bază: Citirea Bibliei, intonarea de cântări și versuri creștine, rugăciune și alte manifestări religioase care nu pun în pericol sănătatea persoanei, cu excepția oficierii actelor de cult care necesită măsuri și precauții mult mai stricte, în efortul de prevenire a pandemiei.

Slujba evanghelică ordinară, fără implicarea actelor de cult, sau cum este cunoscută în confesiunile creștine neoprotestante „Serviciul Divin”, se poate oficia din toate punctele de vedere în aer liber, cu luarea măsurilor amintite mai sus, făcând din acestea un obicei sănătos al practicii de prevenție pe întreg parcursul persistării stării pandemice la nivel european și național.

Obiecte „religioase” necesare la un Serviciu Divin în aer liber – scaun, umbrelă, haine adecvate, biblie+carte de cântări+instrument muzical, pentru cântăreți; mască de protecție!

Măsuri luate: temperatura, declarația, lista de prezență, păstrarea distanței, tiraj la intrare, mască de protecție, mănuși și evitarea gesturilor sociale(îmbrățișat, dat mâna, sărut frățesc), dezinfecție, păstrarea distanței la intrare și al ieșire;

Tot acest demers este unic în istorie, un demers care ne arată cât de important este să protejăm trupul, pentru comoara veșnică care se află în el – sufletul! Și acest suflet se hrănește în 2 ore, pentru toată săptămâna, pentru viața veșnică… iar trupul are nevoie de atâta protecție, măsuri, nevoie și este așa predispus în fața bolii și a morții!

Comentariile sunt închise pentru Serviciul Divin în aer liber la Centrul Asociației Timotei Ineu!