Noutăţi

Raport de activitate 2016 – 2020

Raport de activitate în perioada 2016 – 2020, ce implică realizările Asociației Timotei Ineu. Concluzii și Soluții!

 • Proiectul „Pâinea Noastră cea de Toate Zilele”
 • Ajutorare persoane CASS
 • Scrisori de felicitare către bisericile penticostale cu ocazia sărbătorilor creștine – Nașterea Mântuitorului, Paște
 • Adrese către Comunitatea Regională Penticostală Arad și Bisericile Creștine Penticostale din regiunea 7
 • Contracte de sponsorizare pentru susținerea procesului de învățământ și a elevilor
 • Susținerea Coaliției Pentru Familie
 • Achiziționarea, reabilitarea și modernizarea casei pentru familia Bobu – 10 copii , localitatea Gurba, com. Șicula, Județul Arad
 • Achiziționarea unei cabaline și ajutorarea unei familii cu 6 copii
 • Contract de sponsorizare pentru Concursul Județean „Hristos în Școală – Cunoaștere și Trăire”
 • Ajutor financiar pentru slujitorii și familiile acestora
 • Reabilitarea Bisericii Creștine Penticostale din „Agrijul Mic”, Județul Arad
 • Intervenție pe lângă instituțiile publice și ale Cultului Creștin Penticostal – Biserica Lui Dumnezeu Apostolică din România pentru anularea plății contribuției anuale, datorită investițiilor în lăcașurile de cult
 • Acorduri între organizație și instituțiile statului român privind/administrațiile publice locale pentru rezolvarea cazurilor sociale
 • Ajutorări familii – financiar, articole vestimentare, mobilier, alimente
 • Intermedieri între organizație și instituțiile bisericești pentru rezolvarea conflictelor
 • Parteneriate între organizație și instituțiile din domeniul educației privind dezvoltarea departamentelor bisericești
 • Acorduri între organizație și mediul privat pentru dezvoltarea cunoștințelor și a unor domenii de interes public-privat
 • Achiziționarea de echipament și necesar pentru susținerea activității publicistice și mass-media
 • Plata domeniu site și întreținerea platformei mass-media
 • Construcția Bisericii Creștine Penticostale din localitatea Mânerău, Comuna Bocsig, Județul Arad
 • Investiții pentru modernizarea și extinderea locuinței familiei Muntean – 14 copii din Pâncota, Județul Arad
 • Parteneriat pentru achiziționarea unei clădiri cu teren pentru Primăria Comunei Șicula în vederea rezolvării cazurilor sociale de abandon și violență domestică
 • Organizarea de evenimente specifice pe plan local și regional – întâlniri de rugăciune, întâlniri de tineret, evanghelizare, etc.
 • Susținerea bisericilor penticostale locale în desfășurarea activităților spirituale și sociale
 • Misiune, evanghelizare și ajutorare a bisericilor creștine penticostale din zona Olteniei
 • Implicare în comunitatea de rromi – ajutorare și evanghelizare
 • Instruirea comitetelor bisericilor creștine penticostale în domeniul administrativ: organizare caserie, organizare ședințe de comitet și de adunare generală, achiziționarea documentației specifice, etc.
 • Demersuri pentru contractarea în regim de comodat a unui Centru de Influență, respectiv reabilitarea și modernizarea acestui centru situat în Orașul Ineu, strada Aleea Carpați, nr. 3
 • Contractare servicii contabile – conform legii
 • Achiziționarea unui sistem de supraveghere audio-video pentru centru
 • Achiziționarea de materiale și unelte necesare întreținerii spațiilor verzi și reabilitării pentru centru
 • Preluare, transport și sortare ajutoare venite din străinătate
 • Relații pe plan național și internațional între organizație și alte organizații și persoane fizice și juridice
 • Proiect „Gospodăria combate Sărăcia” – colectare de mobilier, unelte și susținerea familiilor pentru depășirea traiului de subzistență
 • Proiect „Cămara Săracului„ – colectare de alimente
 • Susținerea persoanelor bolnave și cu dizabilități în slujire
 • Slujire periodică la Biserica Creștină Penticostală „Casa de Rugăciune„ din Mânerău, efectuată prin membrii asociației
 • Vizitarea și întreținerea relațiilor frățești de colaborare cu entitățile penticostale neafiliate CCP – BDAR
 • Vizitarea și slujirea sistematică în bisericile de țară din regiunea 7, județele Arad – Bihor
 • Atragerea de investitori pentru rezolvarea problemelor pentru bisericile creștine penticostale
 • Programe de investiții pentru copii cu ocazia sărbătorilor creștine – oferirea de cadorui
 • Susținerea tradiției românești a colindului
 • Organizarea anuală a evenimentului „1 Mai Regional”
 • Organizarea anuală a evenimentului „Revelion Regional”
 • Interviuri cu diverse personalități și persoane pentru promovarea intereselor asociației și în scopul evanghelizării
 • Implicarea în dezvoltarea comunităților locale prin distribuirea de pliante informative
 • Publicarea revistei asociației bimestriale
 • Organizarea și susținerea activităților specifice comunității penticostale de tineret pe o perioadă de minim 3 luni în bisericile creștine penticostale
 • Susținerea vizitelor frățești între bisericile creștine penticostale
 • Promovarea, informarea și distribuirea informațiilor referitoare la educație și familie
 • Susținerea evenimentelor culturale cu caracter penticostal – „Întâlnirea Leviților”
 • Instruirea membrilor asociației cu privire la normele cultului creștin penticostal și a rânduielii bisericești
 • Organizarea anuală a evenimentului „1 Decembrie Regional”
 • Susținerea valorilor creștine prin intermediul rețelei de socializare și distribuirea materialelor cu caracter informativ-publicistic
 • Susținerea formării de familii în rândul asociației și a măsurilor pro natalitate

Concluzii după cei 4 ani de activitate:

 1. Bisericile Creștine Penticostale din Regiunea 7 s-au dezvoltat din toate punctele de vedere, însă mai este de lucru la aspectul administrativ. Din cele 20 de biserici, jumătate și-au pus la punct documentația, iar un sfert nu cunosc legislația și nici nu întreprind vreo măsură prin care să remedieze acest lucru
 2. Bisericile Creștine Penticostale din Regiunea 7 nu au ARHIVĂ!
 3. Bisericile Creștine Penticostale din Regiunea 7 nu își promovează slujitori și au mari dificultăți în alegerea unui lider de tineret, din motive administrative – necunoașterea normelor, dar și cu lipsa de resursă umană sau de formarea ei. La 20 de biserici există 7 păstori din care unul este pensionar și unul este bolnav; avem biserici fără diaconi, iar prezbiterii sunt doar 4! Cântăreți avem: 5 organiști, 5 saxofoniști, 12 acordeoniști, 40 – interpreți mandolină, 10 – interpreți vioară, 7 – chitariști, 50 – fanfariști, 30 – soliști vocali, 20 – coriști; iar ca predicatori jumătate din necesarul organizării unui serviciu, fiind stresați și folosiți la maxim – cea mai utilizată resursă, însă jumătate din jumătate nu au pregătirea teologică minimă. La partea profetică stăm mai bine, având un proroc la 5 biserici. Recitatori avem cam 7 persoane, iar dirijori sunt 4, unii dintre ei sunt asistați de un specialist în muzică.
 4. Bisericile Creștine Penticostale din Regiunea 7 ar trebui să investească în programe de instruire și de formare de slujitori
 5. Bisericile Creștine Penticostale din Regiunea 7 –  unele au conducători de biserică care nu își justifică deciziile și discursurile publice pe argumentul hotărârii și a procesului verbal de comitet. De aici pornesc toate necazurile unei biserici și din acest motiv se ajunge la dezbinare
 6. Bisericile Creștine Penticostale din Regiunea 7 au început să pună bază pe Scriptură, începând a se renunța la subiectele secundare folosite des în predicare, din cauza necunoștinței – articole vestimentare, obiceiuri, cutume și alte subiecte nerelevante pentru mântuirea și schimbarea unei persoane
 7. Bisericile Creștine Penticostale din Regiunea 7 au început să colaboreze între ele și să se organizeze vizite frățești, un lucru foarte bun și indicat pentru a eradica izolarea și fanatismul. Ne dorim ca o dată pe an să ne putem întâlni cu toată regiunea la un eveniment anual!
 8. Bisericile Creștine Penticostale din Regiunea 7 au început să pună accent pe evenimentele spirituale și să implice tineretul în mod activ și direct. Până în anul 2014 parcă era un sistem dictatorial, în care comportamentul era de domeniul boieresc. Educația și cunoașterea Sfintelor Scripturi a dus la eradicarea unor idei și tradiții care au produs mult rău bisericii penticostale și comunității locale!
 9. Bisericile Creștine Penticostale din Regiunea 7 au început să se implice în domeniul social – mandat specific bisericii!
 10. Bisericile Creștine Penticostale din Regiunea 7 –  unii lideri de tineret au produs scindări și probleme, iar mai apoi fiind incapabili să le rezolva s-au retras din slujire cu totul și din biserică. Alții lideri de tineret au adus beneficii mari lucrării din biserică cu tineretul, fapt ce ne demonstrează că dacă nu se aplică normele penticostale în vigoare, se va risca pe viitor să se producă și alte „exoduri”, pe valul nonconformismului și a ineficienței

Soluții:

 1. Educare, formare și implicare în slujire
 2. Investiții în tineret
 3. Relaționare, colaborare și transparență
 4. Pocăință și sfințenie, trăirea unei vieți creștine penticostale
 5. Organizarea administrativă
 6. Organizarea și implementarea programării pentru slujitori pe biserică
 7. Distribuirea slujitorilor pentru bisericile care au insuficiență de personal
 8. Ordinarea de slujitori pentru a sigura slujirea spirituală conform cu statutul CCP – BDAR
 9. Respectarea, cunoașterea și aplicarea normelor penticostale
 10. Susținerea Asociația Timotei Ineu pentru implementarea acestor deziderate prin intermediul membrilor penticostali

Comentariile sunt închise pentru Raport de activitate 2016 – 2020