Comunicate

Dumnezeu să binecuvânteze toate doamnele și domnișoarele! La Mulți Ani de 8 Martie!

Astăzi întreaga lume cinstește femeia… noi ca și creștini, îi mulțumim Lui Dumnezeu pentru că datorită femeii avem harul să putem să ajungem la cunoștința mântuirii. Părinții sunt foarte importanți în creșterea și educarea copiilor, dar mama este cel mai important personaj al vieții noastre datorită afectivității și rolului unic din viața noastră. Părinții ne pot da viață naturală dar ne pot ajuta să o descoperim și pe cea spirituală! Dumnezeu să binecuvânteze familia, părinții și copii! La Mulți Ani cu sănătate tuturor familiștilor, tuturor femeilor care au înțeles că nu există alt scop mai sublim decât sădirea Cuvântului Lui Dumnezeu în generațiile care vor stăpâni lumea de mâine. Dumnezeu să vă binecuvânteze scumpe mame, soții, verișoare, prietene, vecine, colege, cuscre, surori, fete. Astăzi și în fiecare zi sunteți prețuite! Exemplul Lui Dumnezeu pentru întreaga lume constă în dragostea pe care ne-o purtați și pe care suntem datori să o dăruim, ca pe o sublimă jertfă. 

Cu drag, Asociația Timotei Ineu

Efeseni 6:2 „Să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta” – este cea dintâi poruncă însoţită de o făgăduinţă;”
2 Timotei 1:5 ”Îmi aduc aminte de credinţa ta neprefăcută, care s-a sălăşluit întâi în bunica ta Lois şi în mama ta Eunice şi sunt încredinţat că şi în tine.”
Matei 19:29 ”Şi oricine a lăsat case sau fraţi, sau surori, sau tată, sau mamă, sau nevastă, sau feciori, sau holde pentru Numele Meu va primi însutit şi va moşteni viaţa veşnică.”
Matei 10:37 ”Cine iubeşte pe tată ori pe mamă mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine şi cine iubeşte pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine.”
Proverbele 30:17 ”Pe ochiul care îşi bate joc de tatăl său şi nesocoteşte ascultarea de mamă îl vor scobi corbii de la pârâu şi îl vor mânca puii de vultur.”
Proverbele 23:22 ”Ascultă pe tatăl tău, care te-a născut, şi nu nesocoti pe mamă-ta când a îmbătrânit.”
Psalmii 27:10 ”Căci tatăl meu şi mama mea mă părăsesc, dar Domnul mă primeşte.”
Deuteronomul 27:16 ”Blestemat să fie cel ce va nesocoti pe tatăl său şi pe mama sa!’ Şi tot poporul să răspundă: ‘Amin!’”

Comentariile sunt închise pentru Dumnezeu să binecuvânteze toate doamnele și domnișoarele! La Mulți Ani de 8 Martie!