Comunicate

Comunicat

Datorită motivațiilor și argumentelor aduse de Sfânta Scriptură – Biblia, în acord cu prevederile normelor penticostale în vigoare, pentru a respecta întocmai rânduiala penticostală se modifică termenii ”Lider/Lider de tineret”cu terminologia legală acceptată ”Învățător/Învățători”, modificare acceptată de Departamentul de Tineret Regional Penticostal Regiunea/Zona 7. 

Argumente: 

Această modificare de ”Învățător” are argumente, față de termenii ”lider de tineret” care nu prezintă argumente biblice și statutare. Deasemenea Învățătorul, cel care se ocupă de tineret, conform prevederilor, terminologia produce efect imediat în slujirea persoanei respective, punând-o în relația de ierarhie a bisericii penticostale locale. Termenul de ”Învățător” intră sub incidența normelor și a rânduielii bisericii penticostale locale, fără să mai fie nevoie de a elabora sau a stabili un alt regulament pentru tineret, lucrurile fiind cât se pot de clare în privința: responsabilității învățătorilor, a pregătirii lor, a ținutei morale, aceste aspecte fiind reglementate prin normele penticostale. 

Biblice

2 Timotei 4:3 Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învăţătura sănătoasă, ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute şi îşi vor da învăţători după poftele lor. Evrei 5:12 În adevăr, voi, care de mult trebuia să fiţi învăţători, aveţi iarăşi trebuinţă de cineva să vă înveţe cele dintâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu şi aţi ajuns să aveţi nevoie de lapte, nu de hrană tare. Iacov 3:1 Fraţii mei, să nu fiţi mulţi învăţători, căci ştiţi că vom primi o judecată mai aspră. Efeseni 4:11 Şi El a dat pe unii apostoli, pe alţii proroci, pe alţii evanghelişti, pe alţii păstori şi învăţători. 1 Cronici 25:8 Au tras la sorţi pentru slujbele lor, mici şi mari, învăţători şi ucenici. Proverbele 5:13 Cum am putut să n-ascult glasul învăţătorilor mei şi să nu iau aminte la cei ce mă învăţau? 1 Corinteni 12:28 Şi Dumnezeu a rânduit în Biserică întâi apostoli; al doilea, proroci; al treilea, învăţători; apoi pe cei ce au darul minunilor; apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor şi vorbirii în felurite limbi.

Statutuare

Conform cu prevederile Statutul de Funcționare a  Cultului Creștin Penticostal – Biserica Lui Dumnezeu Apostolică din România, Articolul 34. Credincioşii care dovedesc maturitate spirituală şi calităţi de slujire menite să contribuie la desăvârşirea spirituală a celorlalţi membri ai bisericii pot sluji ca: litera f) învăţători – slujitorii recunoscuţi de biserică, ce se ocupă de educaţia biblică a membrilor bisericii, a nou-convertiţilor, a tinerilor şi copiilor. Ei trebuie să fie capabili să predea corect şi eficient învăţăturile Sfintelor Scripturi;

Conform cu prevederile Statutul Slujitorului din cadrul CCP – BDAR din  Artcolul. 3 Credincioşii care dovedesc maturitate spirituală şi calităţi de slujire’, menite să contribuie la desăvârşirea spirituală a celorlalţi membri ai bisericii, pot sluji conform chemării speciale ca: ÎNVĂŢĂTORI – slujitorii recunoscuţi, care se ocupă de educaţia biblică a credincioşilor.

Art. 28 Personalul de slujire spirituală a bisericii mai cuprinde pe lângă pastori şi: Învăţători – slujitori recunoscuţi, care se ocupă de educaţia biblică a membrilor bisericii, a noilor convertiţi, a tinerilor şi a copiilor. Ei trebuie să fie buni cunoscători ai Sfintelor Scripturi şi în stare să prezinte corect şi eficient învăţăturile lor.

Art. 31 Învăţătorii sunt răspunzători pentru slujirea lor în faţa pastorului şi a bisericii.

În concluzie admitem că uzanța folosirii acestei terminologii va aduce dezvoltare biserilor penticostale din Regiunea 7, iar responsabilii de tineret – Învățătorii, se vor pregăti adecvat pentru slujire, respectând toate normele care sunt în vigoare, ne mai existând diferende cu privire la procesul electiv sau de colaborare cu slujitorii bisericii, conducerea bisericii, totul fiind transparent și pus în lumina literei și spiritului legii penticostale.