Noutăţi,  Proiecte

Pâinea Noastră cea de toate zilele… ajunge la persoane defavorizate!

Datorită doamnei asistent medical comunitar Iercoșan Adriana, resursele Asociației Timotei Ineu au ajuns la persoane care au reale probleme de sănătate și sunt defavorizate. Prin profesionalismul domniei sale, aceste persoane sunt identificate și verificate din punct de vedere legal, având justificări medicale privind nevoile lor. Astfel ajungem la oameni din Orașul Ineu și din împrejurimi, cu ajutorul unor oameni dedicați și implicați. 

  • Isaia 41:6 Se ajută unul pe altul şi fiecare zice fratelui său: ‘Fii cu inimă!’
  • Iov 29:12 Căci scăpam pe săracul care cerea ajutor şi pe orfanul lipsit de sprijin.
  • Luca 16:9 Şi Eu vă zic: Faceţi-vă prieteni cu ajutorul bogăţiilor nedrepte, pentru ca, atunci când veţi muri, să vă primească în corturile veşnice.
  • 1 Corinteni 12:28 Şi Dumnezeu a rânduit în Biserică întâi apostoli; al doilea, proroci; al treilea, învăţători; apoi pe cei ce au darul minunilor; apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor şi vorbirii în felurite limbi.
  • 2 Corinteni 9:13 Aşa că dovada dată de voi prin ajutorul acesta îi face să slăvească pe Dumnezeu pentru ascultarea pe care mărturisiţi că o aveţi faţă de Evanghelia lui Hristos şi pentru dărnicia ajutorului vostru faţă de ei şi faţă de toţi.