Noutăţi

Convocator pentru Ședința Consiliului Director din 25.11.2017

La acestă ședință deschisă invităm Structura Regională de Tineret formată din liderii, viceliderii și secretarii de tineret care fac parte din Departamentul de Tineret Regional Penticostal – Regiunea VII – Ineu!