Noutăţi,  Proiecte

Pâinea noastră cea de toate zilele! Luna Iulie 2017!

  • Proverbele 22:9 Omul milostiv va fi binecuvântat, pentru că dă săracului din pâinea lui.”

Vă mulțumim pentru sprijinul acordat și în luna acesta, Iulie 2017, pentru susținerea cu pâine a 13 persoane, o familie întreagă. Zilnic aceștia și-au ridicat pâinea de la magazinul local, în valoare de 7.20 LEI, două pâini. Dumnezeu să vă răsplătească tuturor pentru binefacerea făcută și pentru implicare. Mulțumim sponsorilor oficiali și neoficiali! 

Vă anunțăm că în Orașul Ineu s-au mai identificat 51 de persoane care ar putea beneficia de acest proiect, în urma unei analize făcute de către consilierii pe probleme sociale a Primăriei Orașului Ineu, cărora le mulțumim pentru ajutor. Datorită faptului că avem o comunitate de rromi numeroasă, în Orașul Ineu, dacă se vor găsi sponsori, dorim să ne implicăm în ajutorarea celor defavorizați, care chiar au nevoie de o pâine, pentru un trai de subzistență. Dumnezeu să ne ajute dorința de a face Bine!

51 de persoane x 30 de lei lunar = 1530 LEI pe lună total! Dumnezeul care poartă de grijă, va veghea asupra acestor sufelte! 

Biblia, Evanghelia după Matei 6, versetele 3 și 4 ”Ci tu, când faci milostenie, să nu ştie stânga ta ce face dreapta, pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns; şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti.”

Aici aveți o fotografie ce cuprinde numărul total de bonuri pe luna Iulie 2017, ca dovadă a ridicării zilnice a pâinii! Ca să hrănim 13 persoane, achităm suma de 216 LEI pe lună, 7.20 LEI zilnic.  7 Persoane asigură pâinea la 13 suflete, aproape dublu. 7.20 LEI x 30 zile =216 LEI 

  • Luca 11:3 Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă în fiecare zi…
  • Isaia 58:7 împarte-ţi pâinea cu cel flămând şi adu în casa ta pe nenorociţii fără adăpost; dacă vezi pe un om gol, acoperă-l, şi nu întoarce spatele semenului tău.
  • Proverbele 30:8 Depărtează de la mine neadevărul şi cuvântul mincinos; nu-mi da nici sărăcie, nici bogăţie, dă-mi pâinea care-mi trebuie.