Comunicate,  Noutăţi

Pâinea noastră cea de toate zilele… dă-ne-o nouă în fiecare zi! Luca 11:3

Proiectul ”Pâinea noastră cea de toate zilele” a început să se deruleze în Regiunea VII. Asociația Timotei Ineu a făcut primul pas în a ajutora o familie cu 10 copii din Mocrea, respectiv familia domnului Stoica Ioan Virgil, cu domiciliul în Orașul Ineu, sat aparținător Mocrea, nr. 25. 

A trecut o lună, de când zilnic, pâinea a fost ridicată de la magazinul din localitate. Pe acestă cale mulțumim Eros Market Mocrea, respectiv domnului patron Stelian Grama, care s-a impicat alături de noi în acest proiect de ajutorare. 

Deasemenea dorim să mulțumim și celor ce au depus suma de 30 de lei în contul Asociației Timotei Ineu. Mulțumim tuturor celor ce sprijină acest proiect, oameni din toată țara, în mod deosebit celor din județele: Arad, Bihor, Hunedoara și Caraș – Severin. 

O pâine…1 kg… două pâini… 2 kg… 2 kg la 13 oameni! 2 pâini 7.20 Lei! 7.20 x 30 = 216 lei lunar pentru a hrăni o familie zilnic! 

Fiecare leu contează! 

În atingerea acestui obiectiv, ne-am dat ca exemplu pentru toate zonele și toată regiunea, în mod special Orașului Ineu! Odată cu revistele, am trimis fiecărei biserici penticostale din regiune un anunț, cu formulare, pentru că ne dorim pe plan local, ca fiecare biserică penticostală să se implice și să ducă povara nevoiașilor! Suntem doar un imbold, un exemplu, prin care ne dorim ca generația tânără să îl vadă și să îl copieze, punându-l în practică!

Suntem mulțumitori Lui Dumnezeu pentru că s-au găsit tineri, familii, care s-au implicat pe plan local în acestă lucrare de ajutorare. 

 • Ieremia 22:16 Judeca pricina săracului şi a celui lipsit şi era fericit. Nu înseamnă lucrul acesta a Mă cunoaşte? zice Domnul.

Prin acest gest, prin faptul că ne îngrijim de sărmani și de cei lipsiți, înseamnă că Îl cunoaștem pe Dumnezeu! Așa ne arată Scriptura!

Dorim să ne învățăm unii pe alții și apoi să slujim împreună prin acestă modalitate de ajutorare! Nu ținem morțiș ca numai Asociația Timotei Ineu să se implice sau numai prin noi să se facă lucrarea! Ne bucurăm dacă exemplul nostru este pus în practică de biserica locală pe plan local și dacă funcționează! 

Suntem la dispoziția dumneavoastră, să ne consiliem, să ne ajutăm reciproc, să vedem ce avem de făcut și: să facem!

Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă răsplătească osteneala, bunătatea și dragostea față de apropele noastru!

Președinte Asociația Timotei Ineu, Bulzan Marian – Gigel

Vicepreședinte Asociația Timotei Ineu, Burtă Adrian

Motivații la ajutorare și la dărnicie, din Sfânta Scriptură!

 • Leviticul 23:22 Când vei secera semănăturile din ţara voastră, să laşi nesecerat un colţ din câmpul tău şi să nu strângi ce rămâne de pe urma secerătorilor. Să laşi săracului şi străinului aceste spice. Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru.’”
 • Iov 29:12 Căci scăpam pe săracul care cerea ajutor şi pe orfanul lipsit de sprijin.
 • Proverbele 14:20 Săracul este urât chiar şi de prietenul său, dar bogatul are foarte mulţi prieteni.
 • Proverbele 21:13 Cine îşi astupă urechea la strigătul săracului nici el nu va căpăta răspuns când va striga.
 • Proverbele 22:2 Bogatul şi săracul se întâlnesc: Domnul i-a făcut şi pe unul, şi pe altul.
 • Proverbele 22:9 Omul milostiv va fi binecuvântat, pentru că dă săracului din pâinea lui.
 • Proverbele 28:6 Mai mult preţuieşte săracul care umblă în neprihănirea lui, decât bogatul care umblă pe căi sucite.
 • Proverbele 28:27 Cine dă săracului nu duce lipsă, dar cine închide ochii este încărcat cu blesteme.
 • Proverbele 29:13 Săracul şi asupritorul se întâlnesc, dar Domnul le luminează ochii la amândoi.
 • Ieremia 22:16 Judeca pricina săracului şi a celui lipsit şi era fericit. Nu înseamnă lucrul acesta a Mă cunoaşte? zice Domnul.
 • Iacov 2:6 Şi voi înjosiţi pe cel sărac! Oare nu bogaţii vă asupresc şi vă târăsc înaintea judecătoriilor?
 • Luca 14:21 Când s-a întors robul, a spus stăpânului său aceste lucruri. Atunci, stăpânul casei s-a mâniat şi a zis robului său: ‘Du-te degrabă în pieţele şi uliţele cetăţii şi adu aici pe cei săraci, ciungi, orbi şi şchiopi.’
 • Marcu 14:7 căci pe săraci îi aveţi totdeauna cu voi şi le puteţi face bine oricând voiţi, dar pe Mine nu Mă aveţi totdeauna.
 • Eclesiastul 4:13 Mai bine un copil sărac şi înţelept decât un împărat bătrân şi fără minte, care nu înţelege că trebuie să se lase îndrumat;
 • Proverbele 29:7 Cel bun pricepe pricina săracilor, dar cel rău nu poate s-o priceapă.
 • Proverbele 22:16 Cine asupreşte pe sărac ca să-şi mărească avuţia va trebui să dea şi el altuia mai bogat, şi va duce lipsă.
 • Proverbele 29:14 Un împărat care judecă pe săraci după adevăr îşi va avea scaunul de domnie întărit pe vecie.