Proiecte

1 Petru 3:13 ”Şi cine vă va face rău, dacă sunteţi plini de râvnă pentru bine?”

Argumente Biblice în a face Bine, a ajuta pe cei în nevoi, pe cei săraci… pe cei care nu au nici un sprijin:

 • 1 Ioan 2:15 ”Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în El.”
 • 1 Ioan 2:17 ”Şi lumea şi pofta ei trec, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac.„
 • 1 Ioan 3:17 ”Dar cine are bogăţiile lumii acesteia şi vede pe fratele său în nevoie şi îşi închide inima faţă de el, cum rămâne în el dragostea de Dumnezeu?”
 • 1 Timotei 5:8 ”Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, şi mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credinţă şi este mai rău decât un necredincios.”
 • 2 Corinteni 9:7 ”Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui: nu cu părere de rău sau de silă, căci „pe cine cu bucurie, îl iubeşte Dumnezeu”.
 • 2 Corinteni 10:7 ”La înfăţişare vă uitaţi? Dacineva crede că „este al lui Hristos”, să aibă în vedere că, după cum el este al lui Hristos, tot aşa suntem şi noi.”
 • 2 Corinteni 8:12 ”Pentru că, dacă este bunăvoinţă, darul este primit, avându-se în vedere ce are cineva, nu ce n-are.”
 • 2 Corinteni 9:11 ”În chipul acesta veţi fi îmbogăţiţi în toate privinţele, pentru orice dărnicie, care, prin noi, va face să se aducă mulţumiri lui Dumnezeu.”
 • 2 Corinteni 9:5 ”De aceea, am socotit de trebuinţă să rog pe fraţi să vină mai înainte la voi şi să pregătească strângerea darurilor făgăduite de voi, ca ele să fie gata, făcute cu dărnicie, nu cu zgârcenie.”
 • Iacov 2:6 ”Şi voi înjosiţi pe cel sărac! Oare nu bogaţii vă asupresc şi vă târăsc înaintea judecătoriilor?”
 • Galateni 2:10 ”Ne-au spus numai să ne aducem aminte de cei săraci, şi chiar aşa am şi căutat să fac.”
 • Ioan 12:8 ”Pe săraci îi aveţi totdeauna cu voi, dar pe Mine nu Mă aveţi totdeauna.”
 • Luca 18:22 ”Când a auzit Isus aceste vorbe, i-a zis: „Îţi mai lipseşte un lucru: vinde tot ce ai, împarte la săraci şi vei avea o comoară în ceruri. Apoi, vino şi urmează-Mă.”
 • Luca 14:13 ”Ci, când dai o masă, cheamă pe săraci, pe schilozi, pe şchiopi, pe orbi.”
 • Luca 6:20 ”Atunci, Isus Şi-a ridicat ochii spre ucenicii Săi şi a zis: „Ferice de voi care sunteţi săraci, pentru că Împărăţia lui Dumnezeu este a voastră!”

Am primit un apel…”Asociația Timotei Ineu?”… am răspuns că ”Da”… ”Nu vă supărați că vă deranjez…știți… e iarnă… nu avem de lucru… am primit un pliant și am văzut numărul de telefon… am o rugăminte… dacă aveți posibilitatea să ne ajutați… în două săptămâni primim ceva bani și începem lucrul… am 7 copii… și nu mai am ce să le pun înainte… soțul s-a îmbolnăvit grav…dacă se poate…”

Am rămas înmărmurit… ce să răspund unui asemenea telefon… de piatră să fi și dacă ești om, mai ales creștin, nu mai vorbesc de pocăință… adică un creștinism exemplar, după modelul Domnului Isus!

Am vorbit cu câțiva tineri de la adunare și le-am descris situația… duminică după adunare, pe lângă acea familie am reușit să mai vizităm trei familii: o familie cu 10 copii; una cu 7 copii; una tot cu 7 copii… și una cu 9 copii… toate trăiesc în condiții inumane…

Ce m-a intrigat… că oamenii aceștia beneficiază doar de alocații sau ajutor social. Pe lângă ajutorul oferit de administrație, în schimbul hărniciei, mai lucrează cu ziua. Din sărăcie, 3 familii au reușit să își toarne o fundație și să cumpere câțiva paleți de bolțari, pentru a construi un adăpost cât de cât omenesc… prea multele guri de hrănit… boala… suferința… lipsa banilor, a medicamentelor și a materialelor de construcție… greutățile vieții… toate luptă împotriva unui trai cât de cât decent… 

Aceste familii ar avea nevoie de ajutor să își clădească o gospodărie, ca să nu mai ceară ajutor nimănui. Din ce am vorbit cu capii de familie, cu soțiile lor, duc lipsă de materiale de construcție: nisip, balastru, ciment, var, câteva grinzi pentru acoperiș, țiglă(ciripă sau tablă) și alte lucruri asemnănătoare… de mobilier, grup sanitar, apă curentă și alte utilități, nu poate fi vorba… tatăl celor 10 copii mi – a spus că fetița cea mică stă în pat, neavând haine să o îmbrace… 

E greu să intri în sufeltul lor sau să te gândești la semenii tăi, când te pui la masa ta și ai de toate, fiind binecuvântat de Dumnezeu… iar alții au o viață foarte grea. Nu condamn pe cei ce cumpără la animale, mâncare cu baxurile… nu condamn pe cei ce își cumpără o mașină mai bună…

Dar nu uita… comorile se strâng în Cer la Dumnezeu! Vrei să îl vezi pe Isus Cristos? Vizitează acești oameni… Mocrea, Cermei, Șomoșcheș… Asociația Timotei Ineu nu are nevoie de nimic… noi doar te vom pune în relație, în contact cu aceste familii. De acolo te descurci… vei face pentru ei, cum vei hotărâ în inima ta, ca pentru Dumnezeu! Și atenție… nu judeca ci iubește… și pe tine te-a iubit Dumnezeu fără să te judece!

 • Luca 16:11 ”Deci, dacă n-aţi fost credincioşi în bogăţiile nedrepte, cine vă va încredinţa adevăratele bogăţii?”
 • Matei 25:40 ”Drept răspuns, Împăratul le va zice: ‘Adevărat vă spun că, ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie Mi le-aţi făcut.’”
 • Matei 19:23 ”Isus a zis ucenicilor Săi: „Adevărat vă spun că greu va intra un bogat în Împărăţia cerurilor.”
 • Matei 18:18 ”Adevărat vă spun că orice veţi lega pe pământ va fi legat în cer şi orice veţi dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer.”
 • Proverbele 17:17 Prietenul adevărat iubeşte oricând şi în nenorocire ajunge ca un frate.”
 • Proverbele 27:24 ”Căci nicio bogăţie nu ţine veşnic şi nici cununa nu rămâne pe vecie.”
 • Proverbele 30:8 ”Depărtează de la mine neadevărul şi cuvântul mincinos; nu-mi da nici sărăcie, nici bogăţie, dă-mi pâinea care-mi trebuie.”
 • Romani 11:33 ”O, adâncul bogăţiei, înţelepciunii şi ştiinţei lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt judecăţile Lui şi cât de neînţelese sunt căile Lui!”

Fotografiile au fost făcute cu acordul părinților!

 

 

Comentariile sunt închise pentru 1 Petru 3:13 ”Şi cine vă va face rău, dacă sunteţi plini de râvnă pentru bine?”