Comunicate

Prima Adunare Generală a Asociației Timotei Ineu!

Dumnezeu să fie Binecuvântat pentru tot ce A făcut pentru noi!

În data de 29.01.2017 a avut loc Adunarea Generală a membrilor Asociației Timotei Ineu la Biserica Penticostală ”Betania” Ineu!

Din totalul celor 72 de membrii înscriși au fost prezenți 45, îndeplinindu-se astfel Cvorumul necesar discutării și aprobării Ordinii de Zi. 

S-au hotărât următoarele:

Conform procesului verbal din data de 29.01.2017 Nr. 6/2017 s-a hotărât: 1. implicarea Ascoiației Timotei Ineu în procesul de renovare clădirii Bisericii Penticostale din Mânerău. 2. Site-ul oficial al Asociației Timotei Ineu este www.timoteiineu.ro

Conform procesului verbal din data de 29.01.2017 Nr. 7/2017 s-a hotărât: în urma discutării și aprobării subiectelor de pe Ordinea de Zi, s-a cosntatat și s-a aprobat: Regulamentul; S-a descărcat Gesitunea C.D; S-a stabilit cuantumul Cotizației anuale, pe anul 2017, în valoare de 25(douăzeci și cinci de lei); S-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli; S- a aprobat Programul de dezvoltare al ATI. 

Conform procesului verbal din data de 29.01.2017 Nr. 8/2017 s-a hotărât: Condițiile membrale sunt valabile pentru membrii înscriși peste 14 ani, iar Adunarea Generală a Asociației Timotei Ineu a hotărât ca cererile de membri să fie acceptate și validate, doritorilor ce îndeplinesc vârsta minimă de 14 ani! Drept urmare membrii care și-au depus cererea și nu îndeplinesc vârsta de 14 ani nu au fost validați și nici nu au fost incluși în procesul de vot al Ședinței Adunării Generale. Odată cu împlinirea vârstei de 14 ani, îi rugăm pe cei nevalidați, să se re-înscrie!

Conform procesului verbal din data de 29.01.2017 Nr. 9/2017 s-a hotărât: Adunarea Generală mandatează Consiliul Director pentru a lua cele mai bune decizii și asumarea responsabilității asupra subiectelor discutate. 

Rugăm liderii de tineret să informeze Adunările Penticostale din Regiune asupra deciziilor pe care le dorim să le implementăm pentru o mai bună comunicare și organizare în Departamentul de Tineret Regional Penticostal, respectiv: Implementarea RIT – Regulamentului de Tineret Interior ce cuprinde formula: Lider, Vicelider și Secretar; Aprobarea din partea Conducerii Bisericilor Penticostale din Regiunea 7, pentru montarea Cutiei pentru Donații și Corespondență; Revista Regională; Proiecte Sociale; 

Vom informa printr-o scrisoare deschisă conducerea fiecărei Biserici Penticostale din Regiunea 7, despre vizunea, proiectele, deciziile Asociației Timotei Ineu ce vizează direct Tineretul Penticostal!

Consiliul Director al Asociației Timotei Ineu 

Președinte Bulzan Marian – Gigel

Vicepreședinte Adrian Burtă

Secretar Toader Moroșanu

Membru Dîmb Casian

Membru Moțiu Nicolae

Dumnezeu să vă binecuvânteze!