Comunicate,  Uncategorized

30 de motive pentru care să te înscrii în Asociația Timotei Ineu

inscrie-te-acum1

Conform cu Statutul Asociației Timotei Ineu, ai 30 de argumente (dacă îl vei citi, vei identifica și mai multe) pentru care să răspunzi la întrebarea ”De ce să te înscrii în Asociația Timotei Ineu?” Răspuns: ”Pentru că:

 1. Vei fi membru într-o organizație non-guvernamentală, apolitică, independentă, non-profit.
 2. Te vei identifica cu scopul asociației în a dezvolta, organiza și educa tineretul creștin evanghelic din zona/regiunea Ineu, prin implicare directă în rezolvarea problemelor comunității.
 3. Vei colabora cu bisericile penticostale și evanghelice pentru atingerea scopului.
 4. Vei colabora cu structurile de tineret din cadrul Departamentului de Tineret, Familie și Copii din Cultul Creștin Penticostal – Biserica Lui Dumnezeu Apostolică din România.
 5. Vei colabora cu toate instituțiile religioase și administrative în ceea ce privește organizarea activităților.
 6. Vei sprijini activitățile tinerilor și a bisericilor penticostale din zona/regiunea Ineu
 7. Vei găsi soluții în ceea ce privește dezvoltarea comunității penticostale, a vizitelor frățești, a colaborării dintre membrii, a ajutorului reciproc. (vei sluji)
 8. Vei acționa doar prin învoire și bună înțelegere fără să perturbi activitatea vre-unei biserici.
 9. Vei susține tinerii, după posibilitatea financiară și a dărniciei, pentru a se devolta intelectual în a urma cursuri, seminarii, studii de scurtă și lungă durată.
 10. Îi vei ajuta să profeseze, să își găsească de lucru și vei lupta împotriva șomajului și a sărăciei.
 11. Vei susține formațiile muzicale, crearea de noi formații și implicit vei susține un profesor de muzică care să se ocupe de toată zona pentru a o dezvolta cultural.
 12. Vei pune umărul la dezvoltarea afecerilor de familie, în a găsi soluții pentru tineri în susținerea financiară a familiei, pentru a nu fi o povară pentru comunitate și societate.
 13. Te vei implica în organizarea, mijlocirea, promovarea schimburilor culturale din țară și din străinătate.
 14. Vei iniția, sprijini, organiza activități culturale( cercuri de studiu, spectacole cultural-artistice, etc.)
 15. Vei ajuta la formarea unei biblioteci și întreținerea ei.
 16. Vei desfășura activități editoriale: editare cărți, broșuri, materiale de popularizare, etc.
 17. Vei promova interesele Asociației Timotei Ineu în țară și în străinătate.
 18. Vei promova colaborarea cu alte organizații care au același țel ca noi.
 19. Vei atrage finanțări cultural-educative, care au scop o mai bună cunoaștere a valorilor spirituale.
 20. Vei promova multiculturalismul și dialogul social.
 21. Vei participa la acțiuni publice în țară și în străinătate: congrese, mese rotunde, simpozioane, concerte, seminarii, cursuri, etc. 
 22. Vei promova dialogul intercultural religios, național și internațional.
 23. Vei participa la întâlniri cu personalități, la conferințe, pentru atingerea scopului.
 24. Vei promova o atitudine de respect reciproc și colaborare față de orice persoană, identitate și entitate socială, culturală, religioasă sau etnică.
 25. Vei promova dialogul dintre generații.
 26. Vei promova schimbul de informații din domeniul cultural și religios cu alte țări.
 27. Vei face acțiuni caritabile, le vei susține și te vei implica în organizarea lor.
 28. Îți vei însuși valorile asociației în a te dezvolta intelectual, a fi educat și în a rezolva problemele comuității, fiind o binecuvântare pentru cei din jur.
 29. Vei învăța ca membru ce înseamnă să fi parte a unei organizații, să administrezi, să colaborezi, să identifici probleme și să le rezolvi.
 30. Vei învăța că ai drepturi și obligații, că ai norme și cutume, că faci parte dintr-o organizație puternică spiritual și administrativ!

Te așteptăm în echipa Asociației Timotei Ineu!

Înscrie-te! Oamenii au nevoie de tine ca persoană și de Dumnezeul pe care îl porți în suflet!