Predici/mesajele Învățătorilor de tineret,  Uncategorized

Un concept despre lume a tânărului creștin!

  Autor  Prezbiter Teodor Laze – Biserica Penticostală Betania Ineu (Articol preluat din Revista pentru tineri și adolescenți „Copil în Credință”)

   Fiecare tânăr sau tânără are un ”centru” al vieții lui. Acest censcreenshottru este inima sau temelia care dă vieții un sens. Unii tineri găsesc sprijin în familia lor, alții în religie, alți în prietenii sau în slujba lor. Acestea sunt lucruri în jurul cărora ne construim viața. Mulți tineri se consumă în dezvoltarea abilităților muzicale, artistice sau culturale pentru că acestea le aduc satisfacții. Unii tineri preferă călătoriile, alții caută educația sau unii chiar pericolul.

             Dar chiar și dincolo de aceste lucruri  există o valoare centrală care le domină pe toate celelalte. Ea devine lucrul în jurul căruia gravitează viața cuiva. Isus a spus o pildă despre un negustor care caută cea mai scumpă perlă de pe pământ. Când a găsit-o, el vinde tot ce are ca să o cumpere. Matei 13:45. Acest centru al vieții creează viziunea tânărului asupra lumii, modul cum vede acesta viața. Toate celelalte lucruri sunt evaluate în lumina acelei ”Perle de preț”! Pentru artist, ea este opera pe care speră să o creeze într-o zi. Pentru student, ea este diploma și cariera pe care ea o poate aduce. Pentru tânărul afecerist este acel contract favorabil de zeci de milioane de euro. Pentru politician ea este victoria în alegeri, puterea și prestigiul dobândit din politică.

 1. Mulți tineri aleg scopuri greșite în viață!
 2. Esau a făcut din satisfacerea de sine centru vieții lui. El și-a vândut dreptul de întâi născut pentru o mâncare. Geneza 27
 3. Fiul risipitor a făcut din plăcere filozofia vieții lui. Luca 15:11-16
 4. Tânărul bogat a făcut din posesiunile materiale scopul vieții lui. El a respins șansa prețioasă de a deveni un ucenic, poate chiar apostol al Domnului Isus. Luca 18:18-24
 5. Ceea ce prefera Iuda Iscarioteanul, era banii! În final el l-a vândut pe Mântuitorul pentru bani și și-a pierdut locul între ucenicii lui Isus. Luca 22:3
 6. Pavel ne relevează filozofia unui învingător

    El mărturisește: ”Dumnezeu nu mi-a îngăduit să mă laud decât cu Crucea lui Cristos…”

 1. Înainte de a se întâlni cu Isus, Pavel avea multe lucruri de care să fie mândru. Filipeni 3:5
 • Nașterea lui ca evreu – tăierea împrejur
 • Nașterea din seminția lui Beniamin, care a dat Israelului primul împărat
 • Statutul de fariseu format în Școala lui Gamaliel
 • Zel pentru Iehova, chiar până la persecuția creștinilor
 1. După întâlnirea cu Cristos, filozofia lui de viață a fost transformată – Filipeni 3:7-8. Înaintea de convertirea lui Pavel, cariera sa de rabin influent, era cel mai important lucru. După experiența Damascului, el vorbește despre sine cu totul altfel: ”Eu sunt cel mai mare dintre păcătoși!” – 1 Timotei 1:15; ”Un rob a lui Cristos” 1 Corinteni 1:1; ”Eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli” 1 Corinteni 15:9
 2. Scopul lui Pavel era ”să-l cunoască pe Cristos!” – Filipeni 3:10

Deși Pavel îl slujește pe Cristos cu credincioșie timp de 25 de ani, el totuși dorea să-l cunoască mai întâi pe Mântuitorul crucificat și înviat.

 1. Pavel vede viața prin Crucea lui Cristos!

      Pavel spune: ”Lumea este răstignită față de mine”. Moștenirea lui de care era mândru a fost pusă pe cruce; titlul său de fariseu, ordinarea sa în preoție, reputația sa printre liderii religioși din Ierusalim, totul a fost pus pe cruce. Mai departe el spune: ”Și eu am fost răstignit față de lume”. Nici o faimă sau ispită nu-l poate atinge pe Pavel acum. El pirvește toate lucrurile  în lumina a ceea ce a făcut Cristos pentru el la Calvar. Pavel în urma experienței cu Isus Cristos și-a descoperit sensul vieții devenind învingător în lumea aceasta și un moștenitor în Împărăția lui Cristos.

          Iubite tânăr sau tânără, care este scopul vieții tale?

   Ai tu o viziune de învingător asupra vieții? Aminteșteți ce a zis Isus: ”Oricine vrea să-și scape viața o va pierde; dar cine își va pierde viața pentru mine o va câștiga!”. Matei 16:25

    În Evanghelia după Matei 19:29, Isus face promisiuni: ”Și oricine a lăsat casă sau frați, sau surori, sau mamă, sau tată, mamă… pentru Numele Meu va primi însutit și va moșteni viața veșnică!”

    Un proverb spune: ”Semeni un obicei – culegi un caracter! Semeni un caracter – culegi un destin!”

    Chiar acum filozofia ta de viață te conduce undeva. Dacă nu te întorci, vei ajunge acolo unde te îndrepți. Încotro mergi? Unii răspund: ”Nu am filozofie de viață!” Atunci dacă și tu ești unul dintre aceștia, poate că ești ca aceia care nu și-au planificat să eșueze, ci doar au eșuat să planifice. Dumnezeu îți oefră o viață complet nouă în schimbul celei vechi. Poți să spui împreună cu apostolul Pavel: ”Am fost răstignit împreună cu Cristos și trăiesc… dar nu mai trăiesc eu ci Cristos trăiește în mine”! Galateni 2:20

       Și tu poți să spui: Voi privi viața dar în lumina a ceea ce a făcut Isus pentru mine pe cruce, la Calvar!

   Atunci vei avea filozofia de viață a unui Învingător!

                                                                    Dumnezeu să vă binecuvânteze!