Predici/mesajele Învățătorilor de tineret,  Uncategorized

Mesajul păstorului, Prof. Univ. Dr. Ghiocel Moţ!

Mesajul păstorului

Prof. Univ. Dr. Ghiocel Moţ

Sunt multe indicii clare şi pertinente care conduc la concluzia fara echivoc:

IOSIF – PROTOTIPUL DOMNULUI ISUS HRISTOS

IUBITUL TATĂLUI. Geneza 37:3  Israel îl iubea pe Iosif mai mult decât pe toţi ceilalţi fii ai săi, pentru că îl născuse la bătrâneţe; şi i-a făcut o haină pestriţă.Matei 3:17  Şi din ceruri s-a auzit un glas, care zicea: „Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care Îmi găsesc plăcerea.”

DEVOTAT VOII TATĂLUI. Geneza 37:13  Israel i-a zis lui Iosif: „Fraţii tăi pasc oile la Sihem! Vino, căci vreau să te trimit la ei.” „Iată-mă, Sunt gata” a răspuns el. Evrei 10:9  apoi zice: „Iată-Mă, vin să fac voia Ta, Dumnezeule.” El desfiinţează astfel pe cele dintâi, ca să pună în loc pe a doua.

TRIMISUL TATĂLUI CĂTRE FRAȚII LUI. Geneza 37:13  Israel i-a zis lui Iosif: „Fraţii tăi pasc oile la Sihem! Vino, căci vreau să te trimit la ei.” „Iată-mă, Sunt gata” a răspuns el. Ioan 3:17  Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El.

FRAȚII COMPLOTEAZĂ ÎMPOTRIVA LUI. Geneza 37:18  Ei l-au zărit de departe şi, până să se apropie de ei, s-au sfătuit să-l omoare.” Matei 27:1  Când s-a făcut ziuă, toţi preoţii cei mai de seamă şi bătrânii norodului au ţinut sfat împotriva lui Isus, ca să-L omoare.

VÂNDUT DE FRAȚII LUI. Geneza 37:28  La trecerea negustorilor madianiţi, au tras şi au scos pe Iosif afară din groapă şi l-au vândut cu douăzeci de sicli din argint Ismaeliţilor, care l-au dus în Egipt. Matei 26:15  şi le-a zis: „Ce vreţi să-mi daţi, şi-L voi da în mâinile voastre?” Ei i-au cântărit treizeci de arginţi.

REUȘITĂ. Geneza 39:3  Stăpânul lui a văzut că Domnul era cu el şi că Domnul făcea să-i meargă bine ori de ce se apuca.4  Iosif a căpătat mare trecere înaintea stăpânului său, care l-a luat în slujba lui, l-a pus mai mare peste casa lui şi i-a încredinţat tot ce avea.5  De îndată ce Potifar l-a pus mai mare peste casa lui şi peste tot ce avea, Domnul a binecuvântat casa Egipteanului din pricina lui Iosif; şi binecuvântarea Domnului a fost peste tot ce avea el, fie acasă, fie la câmp.6  Egipteanul a lăsat pe mâinile lui Iosif tot ce avea, şi n-avea altă grijă decât să mănânce şi să bea. Dar Iosif era frumos la statură şi plăcut la chip. Isaia 53:10  Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferinţă… Dar, după ce Îşi va da viaţa ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânţă de urmaşi, va trăi multe zile, şi lucrarea Domnului va propăşi în mâinile Lui.

O PRICINĂ DE BINECUVÂNTARE. Geneza 39:5  De îndată ce Potifar l-a pus mai mare peste casa lui şi peste tot ce avea, Domnul a binecuvântat casa Egipteanului din pricina lui Iosif; şi binecuvântarea Domnului a fost peste tot ce avea el, fie acasă, fie la câmp. Efeseni 1:3  Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti, în locurile cereşti, în Hristos.

REZISTĂ ÎN ISPITĂ. Geneza 38:8  Atunci Iuda i-a zis lui Onan: „Du-te la nevasta fratelui tău, ia-o de nevastă şi ridică sămânţă fratelui tău.”9  Onan, ştiind că sămânţa aceasta n-are să fie a lui, vărsa sămânţa pe pământ ori de câte ori se culca cu nevasta fratelui său, ca să nu dea sămânţă fratelui său. Matei 4:10  „Pleacă, Satano” i-a răspuns Isus. „Căci este scris: „Domnului, Dumnezeului tău să te închini şi numai Lui să-I slujeşti.”

SUFERĂ NEVINOVAT. Geneza 40:15  căci am fost luat cu sila din ţara Evreilor, şi nici chiar aici n-am făcut nimic ca să fiu aruncat în temniţă.” Ioan 18:38  Pilat I-a zis: „Ce este adevărul?”

CONDAMNAT CU ÎNCĂ DOI. Geneza 40:1  După câtăva vreme s-a întâmplat că paharnicul şi pitarul împăratului Egiptului au supărat pe stăpânul lor, împăratul Egiptului.2  Faraon s-a mâniat pe cei doi dregători ai săi: pe mai marele paharnicilor şi pe mai marele pitarilor.3  Şi i-a pus sub pază în casa căpeteniei străjerilor, în temniţă, în locul unde fusese închis Iosif. Ioan 19:18  Acolo a fost răstignit; şi împreună cu El au fost răstigniţi alţi doi, unul deoparte şi altul de alta, iar Isus la mijloc.

ELIBERAT. Geneza 41:14  Faraon a trimis să-l cheme pe Iosif. L-au scos în grabă din temniţă. Iosif s-a ras, şi-a schimbat hainele şi s-a dus la Faraon. Faptele Apostolilor 2:24  Dar Dumnezeu L-a înviat, deslegându-I legăturile morţii, pentru că nu era cu putinţă să fie ţinut de ea.

PUTERE DEPLINĂ. Geneza 41:40  Te pun mai mare peste casa mea şi tot poporul meu va asculta de poruncile tale. Numai scaunul meu de domnie mă va ridica mai presus de tine.”41  Faraon i-a zis lui Iosif: „Uite, îţi dau stăpânire peste toată ţara Egiptului.”42  Faraon şi-a scos inelul din deget şi l-a pus în degetul lui Iosif; l-a îmbrăcat cu haine din in subţire şi i-a pus un lanţ din aur la gât.43  L-a suit în carul care venea după al lui şi se striga înaintea lui: „În genunchi!” Astfel i-a dat Faraon stăpânire peste toată ţara Egiptului .44  Şi a mai zis lui Iosif: „Eu Sunt Faraon! Dar fără tine nimeni nu va ridica mâna nici piciorul în toată ţara Egiptului.” Matei 28:18  Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei, şi le-a zis: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ.

IARTĂ. Geneza 45:5  Acum, nu vă întristaţi şi nu fiţi mâhniţi că m-aţi vândut ca să fiu adus aici, căci ca să vă scap viaţa m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. Luca 23:34  Isus zicea: „Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac!” Ei şi-au împărţit hainele Lui între ei, trăgând la sorţi.

CERE ASCULTARE. Geneza 41:55  Când, în sfârşit, toată ţara Egiptului a flămânzit, poporul a strigat la Faraon să-i dea pâine. Faraon a spus tuturor Egiptenilor: „Duceţi-vă la Iosif şi faceţi ce vă va spune el.” Ioan 2:5  Mama lui a zis slugilor: „Să faceţi orice vă va zice”.

FIE CA TINERII CREŞTINI PENTICOSTALI DIN REGIUNEA 7 – ARAD SĂ AIBĂ CALITĂŢILE ŞI ABILITĂŢILE LUI IOSIF FIIND ASTFEL INDICATOARE ÎNSPRE DOMNUL ISUS HRISTOS!

Comentariile sunt închise pentru Mesajul păstorului, Prof. Univ. Dr. Ghiocel Moţ!