Predici/mesajele Învățătorilor de tineret,  Uncategorized

Mesajul liderului de tineret Florin Dima, Biserica Penticostală din Târnova

Mesajul liderului de tineret Florin Dima, Biserica Penticostală din Târnova

În vremurile în care trăim, slujirea cu bucurie şi cu devotament începe să fie tot mai rar întâlnită… o să obesrvăm câteva aspecte, două tipuri de slujire pe care le întâlnim, în textul din Deuteronomul 28:47,48. Cuvântul Domnului ne spune: „(47) Pentru că, în mijlocul belşugului tuturor lucrurilor, n-ai slujit Domnului Dumnezeului tău cu bucurie şi cu dragă inimă, (48) vei sluji, în mijlocul foamei, setei, goliciunii şi lipsei de toate, vrăjmaşilor tăi, pe care-i va trimite Domnul împotriva ta. El îţi va pune pe grumaz un jug de fier până te va nimici.”

  1. Slujire cu bucurie; 2. Slujire cu tristeţe şi apăsare;

Slujirea cu bucurie are două calităţi: vine din inimă şi este de bună voie! Slujirea cu tristeţe, are şi ea două aspecte: nu vine din inimă, ci ea vine în urma încercărilor şi a strâmtorării, pe care le trimite Dumnezeu în urma neascultării şi nepăsării. Poate ne vom înşela singuri şi vom uita atunci când ne merge bine să slujim Domnului cu bucurie, însă cu siguranţă, refuzul şi nepăsarea noastră ne va aduce lacrimi şi durere; foame, sete şi lipsuri… încă un lucru pe care îl înţelegem din acest pasaj, este, că această slujire de pe urmă, precară şi forţată, ne va într-un final să slujim vrăşmaşilor noştrii. Vrăşmaşul ne va apăsa şi ne va duce spre nimicire… nu aş vrea să închei cu aceste rânduri, ci aş dori ca să slujim toţi cu bucurie şi cu dragă inimă, în mijlocul belşugului pe care ni l-a dat Domnul, aşa cum spune apostolul Pavel în 1 Corinteni capitolul 7, versetul 35: „Vă spun lucrul acesta pentru binele vostru, nu ca să vă prind într-un laţ, ci pentru ceea ce este frumos şi ca să puteţi sluji Domnului fără piedici.”

Comentariile sunt închise pentru Mesajul liderului de tineret Florin Dima, Biserica Penticostală din Târnova