Comunicate,  Uncategorized

Compartimentul social şi reuşita primului proiect de ajutorare a familiilor fraţilor noştri din Oltenia

La seara de tineret de la Chier am anunţat o strângere de ajutoare pentru familiile fraţilor noştri din Oltenia, familii cu greutăţi, copii mulţi, fraţi şi surori, tineri, având o stare materială dificilă!

Ca unii care ştim ce înseamnă să fim binecuvântaţi, am hotrât în inima noastră să derulăm acest proiect social, tinerii învăţând să dăruiască, adică dărnicia…

Romani 15: 25-27

 • 25 “Acum, mă duc la Ierusalim să duc nişte ajutoare sfinţilor.
 • 26 Căci cei din Macedonia şi Ahaia au avut bunătatea să facă o strângere de ajutoare pentru săracii dintre sfinţii care sunt în Ierusalim.
 • 27 Negreşit, au avut bunătatea, dar era şi o datorie faţă de ei, pentru că, dacă neamurile au avut parte de binecuvântările lor duhovniceşti, este de datoria lor să-i ajute şi ele cu bunurile lor pământeşti.”

1 Corinteni 16:1-3

 • 1 “Cât priveşte strângerea de ajutoare pentru sfinţi, să faceţi şi voi cum am rânduit Bisericilor Galatiei.
 • 2 În* ziua dintâi a săptămânii, fiecare din voi să pună deoparte, acasă, ce va putea, după câştigul lui, ca să nu se strângă ajutoarele când voi veni eu.
 • 3 Şi când voi veni, voi trimite cu epistole pe cei ce îi veţi socoti vrednici ca să ducă darurile voastre la Ierusalim.”

2 Corinteni 8:16-22

 • 16 “Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care a pus în inima lui Tit aceeaşi râvnă pentru voi.
 • 17 Căci el a primit îndemnul* nostru, ba încă, stăpânit de o râvnă arzătoare, a pornit de bunăvoie spre voi.
 • 18 Am trimis cu el şi pe fratele a cărui laudă în Evanghelie este răspândită prin toate bisericile.
 • 19 Mai mult, el a fost ales* de biserici să meargă împreună cu noi în această lucrare de binefacere, pe care o săvârşim spre slava Domnului şi ca o dovadă de bunăvoinţa noastră.
 • 20 În chipul acesta, vrem ca nimeni să nu ne defaime cu privire la acest belşug de ajutoare de care îngrijim.
 • 21 Căci căutăm* să lucrăm cinstit nu numai înaintea Domnului, ci şi înaintea oamenilor.
 • 22 Am trimis cu ei pe fratele nostru, a cărui râvnă am încercat-o de atâtea ori în multe împrejurări şi care, de data aceasta, arată mult mai multă râvnă din pricina marii lui încrederi în voi.”

Ioan Andraş, diacon şi responsabil al acestei lucrări de ajutorare, slujitor pe valea mureşului, împreună cu o echipă de fraţi din Arad şi Timişoara, mai exact din biserica Poarta Cerului, organizează această lucrare de mai bine de 5 ani! Această echipă s-a implicat în Oltenia, în slujire spirituală dar şi ajutorare materială fiind de un real folos bisericilor situate în această parte săracă a ţării noastre!

Fratele fiind din Nadăş, iar Nadăş aparţine regiunii de tineret, am ajuns la cunoştinţa acestui proiect, iar liderii de tineret, împreună cu tinerii şi fraţii slujitori, am hotărât această strângere de ajutoare, pentru nevoile sfinţilor din Oltenia! Unii dintre tinerii noştri vor participa, împreună cu această echipă la distribuirea ajutoarelor, slujind!

Fratele Petru Bodea(Luţu), diacon al bisericii penticostale din Nadăş, a pus la dispoziţie maşina pentru colectarea acestor daruri de bunăvoie!

Observaţi că fraţii diaconi îşi îndeplinesc slujirea şi chemarea!

Fratele Nicu Moţiu, liderul de tineret de la Soineşti şi Rogoz, este responsabilul compartimentului social, cel care a organizat împreună cu fraţii această lucrare.

Au fost 3 puncte de colectare care să fie în drumul fraţilor: Stoineşti, Ineu, Nadăş, deservind toată regiunea la posibilitatea colectării de ajutoare!

Fraţii s-au pus la dispoziţia Domnului, dar şi ceea ce Dumnezeu le-a dat, adică maşină, casă, familie, etc; implicându-se cu toată fiinţa lor în sprijinul fraţilor noştri!

Dumnezeu să binecuvânteze dărnicia!

Am anunţat şi adunările regiunii, în limita timpului scurt de 2 săptămâni! Cei care nu au reuşit să participe, vor putea pentru următoarea strângere de ajutoare pe care o vom anunţa cu 1, 2 luni înainte!

Dorim ca toţi să avem parte de posibilitatea binefacerii şi dărniciei, atât tinerii cât şi fraţii şi surorile!

2 Corinteni 9:5-7

 • 5 “De aceea, am socotit de trebuinţă să rog pe fraţi să vină mai înainte la voi şi să pregătească strângerea darurilor făgăduite de voi, ca ele să fie gata, făcute cu dărnicie, nu cu zgârcenie.
 • 6 Să ştiţi: cine seamănă puţin, puţin va secera, iar cine seamănă mult, mult va secera.
 • 7 Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui: nu* cu părere de rău sau de silă, căci „pe cine dă cu bucurie, îl iubeşte Dumnezeu”.

Dumnezeu să binecuvânteze mâinile care lucrează, care dau, care îşi strâng comori în cer!

12166047_837352266386407_1191437666_n

Fraţii de la Stoineşti, Ineu, Nadăş!

12166242_837352159719751_3064279_n

Ajutoarele au constat în alimente: făină, paste, ulei, zahăr, orez, conserve, cartofi, ceapă, pufuleţi, griş, mălai, clisă(slană), unsoare, fasole, boia, ş.a.m.d. din tot ce ne-a binecuvântat Domnul, s-a făcut o parte şi celor care nu au. Iar Domnul, partea aceasta a transferat-o în casa de sus!

12165804_837352216386412_188458166_n

Comentariile sunt închise pentru Compartimentul social şi reuşita primului proiect de ajutorare a familiilor fraţilor noştri din Oltenia

Sună acum!