Predici/mesajele Învățătorilor de tineret,  Uncategorized

„Împărăţia lui Dumnezeu stă în putere…” – puterea liderului de tineret

1 Corinteni capitolul 4, versetele 18-21

  • 18 „Unii s-au îngâmfat şi şi-au închipuit că n-am să mai vin la voi.
  • 19 Dar, dacă va voi Domnul**, voi veni în curând la voi şi atunci voi vedea nu vorbele, ci puterea celor ce s-au îngâmfat.
  • 20 Căci Împărăţia lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în putere.
  • 21 Ce voiţi? Să vin la voi cu* nuiaua sau cu dragoste şi cu duhul blândeţii?”

Ca tineri, ca simpli slujitori, ca membri într-o biserică, ca oameni,  asistăm la un vid de putere, mai ales în tot ceea ce înseamnă lucrarea lui Dumnezeu, sau lărgirea împărăţiei Lui! Vă invit să studiem aspectul puterii în viaţa noastră din mai multe direcţii: personal, decizional şi executiv!

  • 20 „Căci Împărăţia lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în putere.”

Acest principiu stă la baza organizării societăţii noastre, a bisericii noastre, a vieţii personale, chiar a regiunii de tineret… să observăm trei aspecte ale sensului de „putere”:

1. Puterea personală sau individuală, în sens spiritual

2. Puterea politică a bisericii, în sens administrativ-organizatoric

3. Puterea de slujire, sau, a slujitorului, în sensul duhofnicesc

1. Puterea personală este administrată de Dumnezeu tuturor celor care o doresc, care o caută, care vor să fie „plini de Duh”, în deplină rodire şi utilizare a darurilor spirituale. Viaţa personală implică practicarea disciplinelor spirituale şi umblarea cu Dumnezeu, asta denotă o axă a puterii care o are fiecare om, în măsura credinţei şi cunoaşterii lui Dumnezeu.

2. Puterea politică a unei biserici e foarte importantă, pentru că ea aduce în prim plan îmbinarea abilităţilor membrilor cu lucrarea Duhului Sfânt şi organizarea în detaliu; aceste caracteristici pot să creeze o biserică vie!  Am fost uimit, când, în urma polemicii pe care am avut-o cu un frate, cercetând, să aflu că doar partidele şi biserica au comitet. E foarte interesant, cu o singură menţiune: comitetul bisericii are rol de filtru, de a gândi toate deciziile şi fiecare comportament membral trebuie studiat de către membrii comitetului în ideea supravegherii. Politica lumească, sau de partid o cunoaştem cu toţii, ca fiind firească, lumească, mânjită pentru foloase diverse, cu jocuri de putere care întinează şi împroaşcă cu noroi pe cei care se avântă în jocul ei; nu pe toţi…cei mai înţelepţi ştiu să o mânuiască, dar asta e o altă discuţie…

Politica comitetului, a fraţilor bătrâni în stare să vadă şi să judece lucrurile, constă într-o putere conferită lor de către „mai marii” şi de către autoritatea Duhului Sfânt. Aici se pot identifica, păstorii şi prezbiterii, ca slujitori spirituali direcţi, sau mai bine zis, permanenţi. Diaconii ştim că au rol administrativ în biserică, cu derogări în slujire, ca binecuvântări de copii şi slujbe de înmormântare.

Pe lângă aceşti slujitori, la fel chemaţi de Dumnezeu, dar nu investiţi sau ordinaţi, se află ceilalţi membrii ai comitatului, cu rol administrativ mai mare şi spiritual mai puţin, în ideea că slujirea lor se reflectă în lucruri vizibile, cum ar fi: cenzorii, secretarul, casierul, uşierul, administratorul, etc. Toţi au primit o putere colectivă, din partea bisericii, prin aruncarea sorţului, sau cum îl numim noi vot…observaţi că democraţia a apărut în scriptură, odată cu aruncarea sorţului…

Deci avem puterea primită de la Domnul şi puterea învestiturii, sau acordarea de responsabilitate pentru o anumită activitate!

Biserica este un concept atipic, o paradigmă, în domeniul administrativ-social-religios. Ea îmbină unele caracteristici, şi dezbină legile pe care caută orice administaţie să i le impună, fără acceptul lui Dumnezeu, transmis în gândirea oamenilor spirituali…cel mai bun exemplu este legea căsătoriilor homosexuale. O lege totat respinsă şi anatemizată în baza cunoaşterii scripturilor, dar de către cine? De cei cu putere spirituală sau administrativă?

Aici este diferndul. Avem nevoie de puterea Duhului Sfânt dar şi de oameni cu autoritate!

Trebuie ca acest fapt să îl aceeptăm, să îl înţelegem, să îl dorim, pentru propăşirea bisericii locale!

Printre aceşti oameni cu putere, se mai află şi liderul de tineret!

Liderul de tineret este un om care are chemare şi putere personală dar este şi investit de către tineri şi acceptat de comitetul bisericii, chiar de către biserică!

3. Puterea slujitorului le îmbină pe toate. Slujitor este acel care are putere personală, care are o responsabilitate anume  şi mai ales care foloseşte puterea primită în scopul destinat!

Este liderul de tineret un slujitor??? Este

Aceste argumente sunt biblice, actuale şi se raportează la relaţiile dintre biserică-comitet-slujitori-tineret-membrii-lume.

Liderul de tineret este slujitor pentru că slujeşte tinerilor. Ca să slujească a fost chemat de Domnul şi confirmat de cei care duc greutăţi sau cei care au responsabilităţi. Este omul care ştie să se gospodărească, să utilizeze puterea de a stabili o direcţie prin filtrul de gândire a comitetului, a bisericii şi a tinerilor. El este un membru cu drepturi depline ceea ce conferă statutul de om duhofnicesc, care caută relaţia cu biserica, cu Dumnezeu şi cu slujitorii.

Ce se întâmplă dacă liderul de tineret nu îşi foloseşte puterea primită?

„Blestemat* să fie cel ce face cu nebăgare de seamă lucrarea Domnului, blestemat să fie cel ce îşi opreşte sabia de la măcel!” Ieremia 48:10

Orice slujitor este condamnat dacă nu îşi foloseşte puterea pentru responsabilitatea încredinţată!

Dacă trebuie să vină la biserică, şi lipseşte când trebuie să facă slujba, dacă nu îşi respectă angajamentele, cuvântul, etc…slujitorul îşi va pierde puterea…i se va cere socoteală pentru aceasta…

Orice comitet, slujitor, membru, care îşi pierde puterea de a iubi, de a respecta autoritatea, de a creea relaţii frăţeşti, de a zidi, de a umbla în adevăr, etc. este fără putere…

Puterea nu se rezumă doar la teorie…ca să bei un pahar cu apă, trebuie să bată inima, să pulseze sângele, să se ridice mâna, să gândească capul, ş.a.m.d.

Puterea este o complexitate de caracteristici, principii, viziune, colaborare, organizare, călăuzire, dăruire, jertfă, roade, rugăciune, scriptură, ascultare, şi altele ca cele enumerate…

Vrei ca biserica ta să fie puternică? Fi plin de putere! Vrei să ai o viaţă împlinită? Fi plin de putere! Vrei să slujeşti corect şi cu dăruire? Fi plin de putere? Vrei să te implici? Ai nevoie de putere? Vrei să începi să colaborezi cu ceilalţi slujitori? E nevoie de putere? Vrei să ierţi? Putere…Putere…Putere…

Putere personală – putere decizională – putere executivă!

Aceasta este soluţia!

Un gând…o decizie…o aplicaţie practică

Gândul tău intelectual luminat prin Duhul…filtrat prin mintea celor cu experienţă pe calea mântuirii…punerea în aplicare ca lider de tineret celor mai bune şi verificate idei!

Dumnezeu să ne ajute pe toţi să fim plini de putere!

Lideri puternici= o regiune de tineret puternică= tineri puternici= viitori slujitori plini de putere

Va urma

                                                                 Lider regional de tineret Bulzan Marian Gigel

Comentariile sunt închise pentru „Împărăţia lui Dumnezeu stă în putere…” – puterea liderului de tineret