Comunicate,  Uncategorized

„Chemare la unitate în credinţă şi în fapte”, o iniţiativă a liderilor de tineret din DTRP7AR

După cum obişnuim deja, joi este zi de post şi rugăciune pentru toţi tinerii, liderii de tineret şi cei care doresc să se apropie de Domnul!
Motive: lucrarea de tineret, sfinţire, biserică, bacalaureat, servici, şcoală, sănătate, mulţumire, pentru administraţie, familie, prieteni, etc…

Avem pentru ce să ne rugăm…dacă vom face o rugăciune pentru fiecare subiect în parte, vom avea o zi plină!

Haideţi să fim uniţi în credinţa că Domnul va lucra şi în fapta de a posti cu toate implicaţiile postului

Despre post, Matei capitolul 6:

  • 16 „Când postiţi*, să nu vă luaţi o înfăţişare posomorâtă, ca făţarnicii, care îşi sluţesc feţele, ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun că şi-au luat răsplata.
  • 17 Ci tu, când posteşti, unge-ţi* capul şi spală-ţi faţa,
  • 18 ca să te arăţi că posteşti nu oamenilor, ci Tatălui tău, care este în ascuns; şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti.”

Poate nu ştiţi, cum se ţine o zi de post… nu există o reţetă, decât aceea a zilei: a fost o seară apoi a fost o dimineaţă, ne spune Cuvântul în Genesa. Trebuie ca ziua să cuprindă „o ziuă şi o noapte”! Ideal începe de seara şi se termină seara următoare! Între timp se fac rugăciuni, se cântă cântări, se citesc psalmi, se împlineşte capitolul din Isaia 58:

  • 6 Iată postul plăcut Mie: dezleagă lanţurile răutăţii, deznoadă legăturile* robiei, dă** drumul celor asupriţi şi rupe orice fel de jug;
  • 7 împarte-ţi pâinea* cu cel flămând şi adu în casa ta pe nenorociţii fără adăpost; dacă** vezi pe un om gol, acoperă-l, şi nu întoarce spatele semenului tău.

Să învăţăm să ne îndeletnicim cu postul şi rugăciunea, cu credinţa şi cu fapta!

Dumnezeu să lucreze şi să dea biruinţă!

Hotărârea liderilor de tineret în şedinţa DTRP7AR! Un îndemn la apropiere de Domnul prin post şi rugăciune! Slăvit să fie Domnul că s-a hotărât o direcţie bună pentru tineretul penticostal!

Sunteţi invitaţi la luptă! Biruinţa să ne fie deplină!

Comentariile sunt închise pentru „Chemare la unitate în credinţă şi în fapte”, o iniţiativă a liderilor de tineret din DTRP7AR