Școala Biblică ”Timotei”

Înscrie-te la Școala Biblică „Timotei” Ineu

Dacă ai peste 14 ani și te preocupă cunoașterea Cuvântului Lui Dumnezeu; dacă dai îndemnuri la Ora de Rugăciune sau predici în adunare; dacă ești Învățător la Tineret și ai nevoie de cunoștințe biblice; dacă ești ordinat și dorești să slujești bisericii la cel mai înalt nivel, abordând mesaje practice; atunci te așteptăm să te înscrii la acestă Școală Biblică! Cursurile vor avea loc Sâmbăta, doar dupămasa. Costul de persoană va fi de 50 de lei pe lună.

Dacă te-ai săturat să auzi povești de la amvon și să auzi cuvântări lipsite de har și de cunoștință, îți propunem să abordăm prin studiu, împreună, câteva domenii: administrație bisericească, studiu biblic al vechiului  și noului testament, teologie morală, teologie sistematică, istoria bisericii penticostale din România, omiletică, curente teologice și erezii moderne, comportamentul în biserică, istoria și filosofia religiilor universale, istoria doctrinelor, teologie docmatică, teologie pastorală, pneumatologia, literatură română, organizarea bisericii penticostale, apologetică, evangheologie, dimensiunile contextuale ale Bibliei, etc. Vor preda oameni cu pregătire în domeniu, iar costul de 50 de lei acoperă transportul, protocolul și materialul didactic! Pregătirea durează toată viața în domeniul spiritual! Înscrierile se fac până la data de 31 Mai 2019, iar din 8 Iunie începem Studiul Biblic, de la ora 19:00! Înscrieri la telefon: 0742.504.970

Ioan 5:39 Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine.
1 Petru 4:11 Dacă vorbeşte cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujeşte cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Isus Hristos, ale căruia sunt slava şi puterea în vecii vecilor! Amin.
1 Samuel 12:14 Dacă vă veţi teme de Domnul, dacă-I veţi sluji, dacă veţi asculta de glasul Lui şi dacă nu vă veţi împotrivi Cuvântului Domnului, vă veţi alipi de Domnul Dumnezeul vostru atât voi, cât şi împăratul care domneşte peste voi.
Psalmii 56:10 Eu mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu Cuvântul Lui, da, mă voi lăuda cu Domnul, cu Cuvântul Lui.
Luca 8:21 Dar El, drept răspuns, a zis: „Mama Mea şi fraţii Mei sunt cei ce ascultă Cuvântul lui Dumnezeu şi-l împlinesc.”
Faptele apostolilor 6:7 Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult, numărul ucenicilor se înmulţea mult în Ierusalim şi o mare mulţime de preoţi veneau la credinţă.
Faptele apostolilor 12:24 Însă Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult, şi numărul ucenicilor se mărea.
Faptele apostolilor 18:11 Aici a rămas un an şi şase luni şi învăţa printre corinteni Cuvântul lui Dumnezeu.
2 Corinteni 4:2 Ca unii care am lepădat meşteşugirile ruşinoase şi ascunse, nu umblăm cu vicleşug şi nu stricăm Cuvântul lui Dumnezeu. Ci, prin arătarea adevărului, ne facem vrednici să fim primiţi de orice cuget omenesc, înaintea lui Dumnezeu.
Coloseni 3:17 Şi orice faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, să faceţi totul în Numele Domnului Isus şi mulţumiţi, prin El, lui Dumnezeu Tatăl.
1 Tesaloniceni 2:13 De aceea mulţumim fără încetare lui Dumnezeu că, atunci când aţi primit Cuvântul lui Dumnezeu auzit de la noi, l-aţi primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci, aşa cum şi este în adevăr, ca pe Cuvântul lui Dumnezeu, care lucrează şi în voi care credeţi.

 

Sună acum!