Comunicate

Comunicat – Poziția Asociației Timotei Ineu și a DTRP7INEU-ARAD cu privire la mișcarea EUTIH

Comunitatea Regională Penticostală Suceava, ca autoritate în Cultul Creștin Penticostal -Biserica Lui Dumnezeu Apostolică din România, prin prezentul comunicat, se delimitează de acțiunile și activitatea formațiilor ”Not an Idol” și ”Proconsul”, conform motivelor exprimate în primul paragraf. 

Mișcarea EUTIH ce activează în Regiunea 7 – Ineu promovează astfel de formații, pe care Cultul Creștin Penticostal – Biserica Lui Dumnezeu Apostolică din România, prin forurile superioare, se delimitează de acțiunile și activitățile acestor ”trupe”. 

Sursă http://www.facebook.com/eutanarinhristos/photos/gm.123771664937652/1460375604032127/?type=3&theater

Pentru că suntem frați creștini și membri în Alianța Evanghelică din România, nu dorim să aducem atingere imaginii sau vre-o lezare altei denominațiuni sau frontului comun la nivel național. Considerăm că diferența culturală și spirituală dintre caracterul penticostal și actvitatea acestei mișcări este total neavenită, pe plan local!

În urma argumentației comunicăm următoarele:

  1. Asociația Timotei Ineu împreună cu structura de tineret penticostală Departamentul de Tineret Regional Penticostal – Regiunea 7 Ineu, se delimitează de mișcarea EUTIH, pentru că prin organizarea unor astfel de evenimente, ce include formații sau slujitori care nu se adaptează caracterului penticostal al regiunii, influențează tineretul creștin penticostal spre o direcție greșită tiparului cultural și contextului spiritual regional penticostal.
  2.  Nu acceptăm ca tinerii penticostali sau membrii aderenți din nici-o biserică penticostală din Regiunea 7, membrii din Asociația Timotei Ineu – să slujească sau să participe la acțiunile, activitățile și evenimentele EUTIH, din motivele enunțate mai sus. 
  3. Dorim pacea și o viață trăită după Sfânta Scriptură, în concordanță cu rânduiala bisericii penticostale locale, fără a aduce nici cel mai mic prejudiciu bisericilor penticostale din Regiunea 7 și considerăm că tinerii penticostali au toate resursele ca să se formeze într-un mediu spiritual adecvat, delimitându-se de valorile promovate de mișcarea EUTIH, contrare Sfintelor Scripturi și nepotrivite cu caracterul bisericii penticostale!

Președinte Asociația Timotei Ineu și Lider Regional de Tineret/Regiunea 7 Ineu – Arad, Prof. Bulzan Marian – Gigel

 

 

 

Prezentul Comunicat va fi transmis către Bisericile Penticostale din Regiunea 7 pentru informarea Structurilor de Tineret locale, în vederea punerii în practică a acestei poziții. Comunicatul va apare și în organul de presă al asociației, pentru informarea Comunității Regionale Penticostale ARAD.

Dumnezeu să vă binecuvânteze și să ne ajute să ne păstrăm curați și sfinți!

1 Tesaloniceni 5:22 Feriţi-vă de orice se pare rău.”

Iuda 1:22 ”Mustraţi pe cei ce se despart de voi;”

Tit 1:13 ”Mărturia aceasta este adevărată. De aceea mustră-i aspru, ca să fie sănătoşi în credinţă”

Tit 2:15 ”Spune lucrurile acestea, sfătuieşte şi mustră cu deplină putere. Nimeni să nu te dispreţuiască.”

Tit 3:10 ”După întâia şi a doua mustrare, depărtează-te de cel ce aduce dezbinări,”

1 Timotei 5:20 ”Pe cei ce păcătuiesc, mustră-i înaintea tuturor, ca şi ceilalţi să aibă frică.”

1 Tesaloniceni 5:14 ”Vă rugăm, de asemenea, fraţilor, să mustraţi pe cei ce trăiesc în neorânduială; să îmbărbătaţi pe cei deznădăjduiţi; să sprijiniţi pe cei slabi, să fiţi răbdători cu toţi.”

Proverbele 15:10 Cine părăseşte cărarea este aspru pedepsit, şi cine urăşte mustrarea va muri.”

Proverbele 27:5 ”Mai bine o mustrare pe faţă decât o prietenie ascunsă.”

Neemia 13:11 Am mustrat pe dregători şi am zis: „Pentru ce a fost părăsită Casa lui Dumnezeu?” Şi am strâns pe leviţi şi pe cântăreţi şi i-am pus iarăşi în slujba lor.”

Sună acum!